Mer än 70-timmars arbetsvecka i julklappsfabriken
Många av de kinesiska arbetare som tillverkar bland annat dockor, träleksaker och leksaksbilar till våra barn tvingas arbeta långa dagar, ibland sju dagar i veckan, avslöjar Swedwatch, Fair Trade Centers och Sveriges konsumenters nya granskning. (Foto: AFP)


De leksaker som finns i affärerna tillverkas ofta under dåliga arbetsförhållanden. En ny granskning visar att arbetarna i kinesiska fabriker tvingas arbeta över 70 timmar i veckan, med felaktig övertidsersättning, inget inflytande och bristande säkerhet. Fortfarande ställer många företag inga krav på hur arbetsvillkoren ser ut där deras leksaker tillverkas.

I fabrikerna i Kina tillverkas många av de leksaker som barnen får i sina julklappspaket. Månaderna före jul är en hektisk tid i leksaksbranschen. För de kinesiska arbetarna innebär det orimligt hårt arbete under svåra förhållanden för att barnen ska få sina julklappar i tid.

Swedwatch och Fair Trade Center gjorde en första granskning av den svenska leksaksbranschen år 2004. Trots att arbetsvillkoren förbättrats på kinesiska leksaksfabriker sedan dess så visar granskningen att mycket återstår för att arbetarna ska ha bra arbetsvillkor. Det har också framkommit att det råder stora skillnader i återförsäljarnas etikarbete.

Nu, fem år senare, har fyra av de kinesiska fabrikerna besökts på nytt av Swedwatch, tillsammans med två nya fabriker. Samtidigt har Fair Trade Center granskat och intervjuat åtta leksaksföretag på hemmaplan om deras etiska riktlinjer. Organisationen Sveriges Konsumenter som haft ett övergripande ansvar, har också arbetat med frågan om ökad möjlighet för konsumenterna att göra medvetna val i butikerna.

Den omfattande kartläggningen av villkoren i leksaksbranschen visar missförhållanden. De kinesiska arbetarna har svårt att leva på sina löner och har inte rätt att förhandla kollektivt. Sju dagars arbetsvecka och långa dagar är inget ovanligt.

Enligt Emma Hernborg, projektledare på Fair Trade Center, har deras granskning visat att sociala krav och kontroller haft betydelse:

2004 var det vanligt med uppåt 90 timmars arbetsvecka. De anställda saknade anställningskontrakt, hälso- och säkerhetsutbildning. På de fyra fabriker där SwedWatch gjort återbesök har det blivit bättre. Nu är det viktigt att lösa de problem som inte kunnat åtgärdas genom företagens krav och kontroller. Arbetarna måste involveras i arbetet för att förbättra arbetsvillkoren.

I inköpsarbetet har flera av de granskade företagen brister.” Tre av åtta granskade företag, Lekia, Leklust och Barnens hus, ställer fortfarande inga krav på hur arbetsvillkoren ser ut där deras leksaker tillverkas. Fyra av företagen har ingen information om sitt etik- eller miljöarbete på sin webbplats”, förklarar Fair Trade på sin informationssida.

För den enskilda konsumenten är det viktigt att det finns tillgång till information, vilket är en förutsättning för man ska kunna göra medvetna etiska val när man handlar leksaker till barnen. Det här är något som Fair Trade önskar förbättra och man uppmanar dem som känner sig osäkra på hur leksakerna har tillverkats att besöka tillverkarnas hemsidor, eller Fair Trade Centers hemsida.

Fakta om Fair Trade center och Swedwatch:

Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för en rättvisare världshandel och bevakar svenska företags handel med utvecklingsländer.

SwedWatch är en ideell förening som granskar svenska företag som verkar i utvecklingsländer utifrån ett socialt och miljömässigt perspektiv.

 

Källa: Fair Trade Center och Swedwatch egna hemsidor.