Mental hälsokris väntar Japan
Personal från det japanska Röda Korset ger stöd till drabbade personer i ett centrum för evakuerade den 19 mars 2011. Den psykiska hälsan hos dem som drabbades hårt av jordbävningen och tsunamin är ett stort bekymmer. (Foto: Japanska Röda korset / IFRC genom Getty Images)


Medan japanerna kämpar mot en eventuell härdsmälta i Fukushimas kärnkraftverk, skapar situationen en ny slags tsunami: en hägrande mental hälsokris.

Osäkerheten kring framtida effekter av radioaktiv strålning lägger en ny och svår aspekt till en redan farlig situation. Allt detta fördröjer processen för psykisk återhämtning, säger psykologer. Ju längre situationen drar ut på tiden, desto mer psykisk press skapar den.

”En grundläggande princip i arbetet efter en katastrof är att förse de överlevande med trygghet och att se till att förnödenheter, såsom livsmedel, vatten och bostad, är tillgängliga. För tillfället finns det farhågor om säkerheten på grund av risken för strålningsläckage. Dessutom har införseln av basförnödenheter varit komplicerat på grund av förstörelsens omfattning och problem med vädret. Därtill kommer problemet med efterskalv” skriver Thomas Barrett, som föreläser om internationell katastrofpsykologi vid University of Denver. Allt detta kommer att öka krisens psykologiska effekter, skriver Barrett i e-postmeddelande.

Vidare påpekar han att situationen med många människor fortfarande saknade skapar svårigheter för de närstående i familjen, även om de som saknas antas vara döda. ”Den fortgående ovissheten ökar nivån av ångest och risken för psykiska problem.”

Men stressen går sannolikt inte bort än på ett tag. Tsunamins omfattande förstörelse sopade undan många hem och ägodelar.

– Även när återuppbyggandet startar, behöver det inte betyda slutet för psykologiska trauman, säger Joshua Klapow, klinisk psykolog vid University of Alabama i Birmingham som arbetar i Röda Korsets utbildningsteam för mental hälsa vid katastrofer.

– Ju längre detta pågår desto mer kommer människorna att behöva psykologisk hjälp, sade Klapow.

Klapow säger vidare att vid katastrofer känner människorna sig hjälplösa och förkrossade av sin oförmåga att kontrollera sin omgivning. Genom att skaffa sig kontroll över någon del av sitt liv minskar ångesten. Även för människor som lever i ett härbärge kan en bestämd väckningstid och en tid för motion för att upprätthålla rutiner bidra till att minska ångest och det ”hjälper människor att fungera på ett högre plan”.


En pappa ger mat till sitt barn medan jordbävningsoffer står i kö för att få en bit mat. Hundratals personer trängs i ett center för evakuerade den 22 mars 2011 i Kesennuma, Japan. Elva dagar efter att jordbävningen och tsunamin drabbade Japan och lämnade tusentals döda som fortfarande saknas efter sig. (Foto: Paula Bronstein / Getty Images)

En pappa ger mat till sitt barn medan jordbävningsoffer står i kö för att få en bit mat. Hundratals personer trängs i ett center för evakuerade den 22 mars 2011 i Kesennuma, Japan. Elva dagar efter att jordbävningen och tsunamin drabbade Japan och lämnade tusentals döda som fortfarande saknas efter sig. (Foto: Paula Bronstein / Getty Images)

– En av de saker som är mest oroande för människor är oförmågan att agera eller vidta åtgärder, förklarar Klapow.

Han säger att människorna måste ha några hållpunkter för att känna att de har kontroll. Dessa skulle kunna vara så enkla saker som att följa officiella instruktioner, få kännedom om vad som händer eller fokusera på andra områden i livet som de kan kontrollera.

Bara hotet om radioaktiv strålning har en stark psykologisk påverkan, säger Evelyn Bromet, en framstående professor i psykiatri och förebyggande medicin vid Stony Brook University i New York. Hon studerade den psykologiska effekten av olyckan på Three Mile Island och Tjernobyl på boende i närheten av kärnkraftverken.

I ett referat för CNN skriver hon att de i Japan, som har varit utsatta och fortsätter att utsättas för radioaktiv strålning, ”kommer att utveckla både ihållande rädsla för sin hälsa och långvarig depression, oavsett hur mycket strålning de egentligen fick.”

Hon säger att effekten på psykisk hälsa från katastrofen i Japan kommer att bli ett av de största problemen mot människors hälsa i allmänhet.

Efter den ofullständiga härdsmältan vid Three Mile Island, dokumenterade presidentens kommission omedelbara effekter på mental hälsa, vilket innefattade hög frekvens av depression, ångest, huvudvärk och magont hos befolkningen i närheten, skriver Bromet. I rapporten ”beskrivs också den alarmerande ökningen av misstro mot myndigheter som uppstod på grund av förbryllande, tvetydiga och motsägelsefulla uttalanden.”

Bromet förutspår att ”den psykologiska ’sidoeffekten’ av strålningsläckor kommer inte bara att vara utbredd utan kommer också att bli långvarig. ”

Klapow säger att det faktum, att saker och ting har förblivit välordnade i Japan utan någon plundring, ”talar för den japanska kulturen och att den japanska kulturen har påverkat befolkningens psykologiska välbefinnande.”

De starka värderingarna för självkontroll och kollektivism ger japanerna en fördel när det gäller att hantera kriser, säger han.

Klapow påpekar att de trefaldiga katastroferna med jordbävning, tsunami och kärnkraftsolyckan, ”driver japanernas psykologiska välbefinnande till den yttersta gränsen men de kan fortfarande behålla sina kulturella värderingar; förmågan att förena människor och hålla dem ihop psykologiskt och socialt. ”

Och det som gör att de fortsätter och kan hantera stressen i situationen är stödet de får från familjen och samhället.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/world/mental-health-crisis-looms-for-japan-53405.html