Melaminskandalen i Kina fortsätter


Nyligen konstaterades det att en stor mängd melamin fanns i mjölkpulver som producerats av Scient Infant Nurture Co:s fabrik i Guangzhou. Modersmjölksersättning tillverkad den 17 mars 2008 innehöll 132,9 mg/kg av melamin vilket översteg det nationella gränsvärdet 1 mg/kg mer än 100 gånger.

Enligt en rapport från the Daily Economy News, Beijing berättar konsumenten Guo Li att hans barn fått modersmjölksersättning från september 2006 och fram till dess att melaminskandalen uppdagades. Sedan dess har fyra partier av Scients mjölkpulver befunnits innehålla en för hög dos av melamin. När Guos två-åring började visa symptom på överkänslighet, anorexi och för låg urinvolym tog han barnet till sjukhus. Tester visade att barnet hade spetsiga stenar i båda njurarna, en vanlig reaktion på melaminförgiftning.

Guo berättar att Scient förnekar alla problem med deras mjölkpulver. De säger att ”alla deras produkter är säkra förutom de fyra partier som upptäcktes av staten”.

I mars tog Guo flera oöppnade burkar med mjölkersättning som han köpt förra året till det kinesiska livsmedelsverket för att undersökas. Resultatet visade att pulvret innehöll stora mängder melamin trots att det inte hörde till de fyra partier som innehållit för höga halter av giftet.

Alla testrapporter som visats på Scients hemsida sedan april visar att deras produkter klarar säkerhetskraven. Men ingen testrapport har publicerats för något av de partier som oroliga föräldrar ifrågasatt.
 
”Mjölkråvaran 100 % importerad” står det på burken från Scient. Import- och hälsokontrollintyget visar också att gräddmjölksråvaran som Scient importerar från Nya Zeeland och Australien uppfyller alla säkerhetskrav.

Så hur kan en mjölkråvara som bedöms vara säker, vid test visa sig ha så höga halter av melamin? ”När den importerade mjölkråvaran inte var tillräcklig, använde vi lite inhemsk producerad mjölk” sa Scients talesman Shi Guishan från bolagets Pekingkontor, men han vägrade säga varifrån i Kina den kom.

 Scients verksamhetslicens visar att företaget har tre delägare: Guangdong, US Scient och Singapore Scient. Ett paket med Scient mjölkpulver visar att varumärket innehas av USA Scient Co Ltd.

Hittills har Scient inte erbjudit sina kunder någon förklaring angående sina produkters kvalitet. Den statliga administrationen för kvalitetsövervakning, inspektion och karantän har beställt en utredning, men ett beslut har ännu inte avgjorts.

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17989/