Melamin vanligt i Kinas foderindustri
En försäljare säljer ägg från Thailand från ett marknadsstånd i Hongkong. Kinesiska ägg anses nu som osäkra efter att melaminförorenade kinesiska ägg upptäcktes i Hongkong. (Foto: Mike Clarke/AFP/Getty Images)


Enligt en anställd vid en kinesisk djurfodertillverkare tillsätts melamin regelbundet i många olika typer av djurfoder i Kina. I en intervju med NTDTV sade den anställde, som heter Li, att melaminet i äggen kommer från förorenat hönsfoder. Det kan hända att värre fall av indirekt förorening förekommer, men att det i så fall inte har avslöjats än.

Nöt- och svinfoder har de högsta koncentrationerna av melamin och hormontillsatser, sade Li. Melaminet tillsätts för att ge sken av att fodret innehåller mer protein än det faktiskt gör.

Li menar att de nuvarande kinesiska reglerna för livsmedelssäkerhet inte duger. Man måste övervaka redan från råmaterialskällan, från matoljefabrikanter som säljer restprodukter av sojabönor till djurfodertillverkarna.

En äggdistributör vid namn Ren från Hebeiprovinsen i norra Kina har råkat ut för svåra förluster sedan de kinesiska äggen med melamin i hittades i Hongkong. Ren anser att han blivit ett offer i det här fallet; han litade på fodertillverkarna men sålde inte medvetet giftiga ägg.

Ren anser att eftersom melamin tillsätts i hönsfodret finns det sannolikt i allt djurfoder som produceras i Kina.

Enligt den kinesiska tidningen Southern China Metropolitan började man blanda melamin i djurfoder för minst fem år sedan och att det finns i alla typer av djurfoder: foder för nötboskap, får, fjäderfä, svin och till och med det foder som används vid industriella fiskodlingar.

En av de värsta sakerna med att man tillsätter melamin är att det inte ens är en livsmedelsprodukt, det utvinns ur avfall från helt andra typer av industrier.

 

http://en.epochtimes.com/n2/china/melamine-china-contaminated-feed-chinese-6732.html