Melamin - även i kinesiska grönsaker
Kineser handlar grönsaker på ett köpcenter i Peking. Kinesiska medier rapporterar nu att ämnet melamin även hittats i grönsaker över hela landet. (Foto: STR/AFP/Getty Images)


Utöver de mjölkprodukter man funnit melamin i har man nu funnit det farliga ämnet även i grönsaker över hela landet

Nyligen har experter gjort undersökningar och bekräftar att melamin har hittats i salladsblad, vattenkrasse, tomater, champinjoner, potatis och i flera andra jordbruksprodukter. Det finns 17 milligram melamin per kilo i champinjonerna, rapporterar China’s Economics And Finance Magazine (Cai Jing).

Rapporten visar att det är vanligt att tillsätta melamin – en giftig kemikalie som höjer näringsvärdet på mat för kreatur i Kina. Man har också funnit att natriumnitrat och andra cancerframkallande kemikalier tillsatts maten under produktionen.

Rapporten visa även att FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, redan 2007 varnade för att bekämpningsmedlet cyromazin producerar melamin när produkten påbörjar sin förruttnelseprocess. Detta kan förklara varför grönsaker som bekämpats med cyromazin senare visar sig innehålla spår av melamin.

FDA, den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, meddelar att det finns fler melaminförgiftade kinesiska produkter än vad sjukhusen och medierna upptäcker.

I de flesta fall tillsätts melaminet direkt i maten av fabrikanten. Andra ämnen som funnits i den kinesiska maten är urinämne, ammoniak, kiseldioxid, kalisalpeter, natriumnitrit, och olika syror, aktiva kolämnen med mera. Natriumnitrit är erkänt som ett cancerframkallande ämne av det internationella samfundet, enligt rapporten.

Rapporten tillägger att det finns 1 500 olika kemikalier som är vanligt förekommande mattillsatser i Kina, ändå är bara 250 av dem tillåtna enligt nationell standard. Kritiken faller på landets livsmedelsmyndighet vilka många hävdar är mer inriktade på att skydda industriernas intressen än på allmänhetens hälsa.

 

Översatt från: http://en.epochtimes.com/n2/china/melamine-vegetables-china-5240.html