Medmänsklig kärlek viktig inom vården
En ny svensk studie visar hur viktigt det är för patienten med ett kärleksfullt bemötande av vårdpersonalen. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. (Foto: AFP/Bertrand Guay)


Att bli bemött på ett kärleksfullt sätt och behandlas med respekt och omtanke är viktigt när man är sjuk. I verkligheten är det inte så många patienter upplever kontakten med sjukvården. Vid Mälardalens högskola har man studerat bemötandets betydelse i ett forskningsprojekt.

Inför Alla hjärtans dag har Mälardalens högskola tagit fasta på den medmänskliga kärlekens betydelse. 

– Kärlekens och relationernas betydelse har på olika sätt lyfts fram av såväl filosofer som forskare inom olika områden. De konstaterar samstämmigt att människan har en strävan efter att etablera och bevara nära relationer, att bli sedd och helst också älskad, säger Lena Wiklund Gustin som är ansvarig för studien och rektor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, i ett pressmeddelande.

I projektet har forskarna fokuserat sig på så kallade mångsökare inom primärvården, de som ofta söker vård vid hälsocentraler. Lena Wiklund Gustin förklarar hur dessa personer redan tidigt i livet fått lära sig att de måste vara ”friska och duktiga” för att känna sig älskade och uppskattade. När de här personerna blir sjuka upplever de det som ett hot mot gemenskapen med andra människor. 

– När en person med den typen av erfarenheter upplever olika symtom väcker det tankar som ”Tänk om jag blir sjuk? Tänk om jag kommer att ligga andra till last? Tänk om jag blir ensam?”. Dessa tankar väcker i sin tur rädsla som gör att man söker vård, förklarar Lena.

När man blir sjuk blir det tydligt hur utlämnad man blir åt andras välvilja och omsorg. En av de intervjuade personerna i studien beskriver hur det kan kännas när man söker vård:

”För kommer jag hit så har jag ont. Jag kommer inte hit för att jag tycker att det är kul att betala vårdavgift och träffa en läkare och prata lite med. Det behovet har jag inte så. Utan det är ju något som är galet som jag vill ha reda på. Men oftast så får man ju inget svar.” 

Många patienter idag upplever både ilska och skamkänslor när de söker hjälp för sina besvär. De tror att sjukvårdspersonal misstänker att de skulle vara ute efter sjukskrivning men i själva verket är personerna som intervjuats alla mycket tydliga med att ”de inte söker vård för att de är ensamma eller vill bli sjukskrivna, utan för att de vill bli botade så att de kan fortsätta arbeta”, förklarar man i pressmeddelandet.

Lena Wiklund Gustin tror att det är viktigt att patienterna istället får känna sig sedda och accepterade som de är, då kan det också bli lättare att ta till sig de råd som ges om hur de på bästa sätt ska sköta sin hälsa.

För vårdpersonal kan det vara viktigt att ta till sig Lenas sammanfattande ord:

– Samtidigt som studien visar att längtan efter kärlek och gemenskap är en stark drivkraft påtalar den också vikten av ett gott och kärleksfullt bemötande inom vården.