Medling nytt sätt att lösa konflikter i Italien
Ett möte på det italienska nationella forumet för medlare. (furumnazionaledeimediatori.net)


Det är bättre att förebygga än att bota.  Även när det tillämpas inom det rättsliga området visar sig den parollen ha goda effekter. Medling löser konflikter innan de hamnar i domstol.

Italien är ett grälsjukt land. Det bevisas av de långa köerna till rättssalarna. Italien har det högsta antalet pågående rättsfall i förhållande till befolkningen, sju per hundra invånare, vilket innebär nio miljoner olösta fall. Det tar 500 dagar att få en civil dom av första graden (Världsbanken fördubblar det antalet), tre gånger längre tid än Frankrike och Tyskland vilka rankas som de bästa i Europa.

– Under de senaste åren har vi sett hur konfliktkulturen sprider sig i stället för fredliga lösningar, säger advokat Irene Gionfriddo, taleskvinna för det italienska forumet för ombudsmän, en icke-vinstdrivande organisation som knyter kontakter i ett nätverk mellan jurister och privata företag.

– Medlarens roll är främst att förebygga och undvika konflikter. Det är inte medlaren som löser konflikten utan han eller hon skapar ett bra klimat för dialog så att parterna kan diskutera sina olika synvinklar och slutligen komma fram till en överenskommelse.

Ta en arvstvist som exempel. Innan tvisten går till domstol kan två bröder träffas tillsammans med en medlare. Detta sparar tid och pengar. Kanske kan de också fortsätta prata med varandra i framtiden.

Allt att vinna på medling

Att förenkla det italienska rättsmaskineriet kan göra stor skillnad. Enligt Italiens nationalbank kan den årliga BNP-förlusten på grund av brister i det civilrättsliga systemet vara omkring en procent. Det blir cirka 20 miljarder euro.

Enligt advokat Francesca Tempesta, vicepresident för ADR Observatory (Alternative Dispute Resolution), alternativ tvistlösning, är medling mer effektivt. Ta till exempel en vanlig sak som att driva in en skuld. Ett företag väntar på att få tillbaka 1 000 euro. Med medlarens hjälp kan de acceptera att få tillbaka 800 euro inom några månader. Det är en bättre lösning än en tvist och se pengarna försvinna i advokatens fickor istället. Dessutom slipper man slösa tid och energi på att vara arg.

– I Italien har vi idag ett system där rättvisan inte fungerar, som inte garanterar rättssäkerheten, säger Gionfriddo. Det är en mycket allvarlig fråga. Inte bara ur en social, kulturell och etisk aspekt utan även på ett ekonomiskt plan. Folk är rädda för att starta företag i Italien eftersom det råder sådan osäkerhet vid rättstvister. Från att vara ett offer kan du bli den skyldiga.

Det är inte så konstigt att de utländska investeringarna i Italien har påverkats. Enligt den socioekonomiska tankesmedjan Censis, har de sjunkit med 58 procent sedan 2007 – året före den globala krisen. En orsak är att landet uppfattas ha en ineffektiv ekonomisk struktur med kopplingar till utbredd korruption, politiska skandaler, infiltrerad organiserad brottslighet, långsam civilrätt, besvärliga lagar och förordningar, skriver de i sin årliga rapport.

Ett av ADR Observatorys viktigaste projekt är SOS Media, som startade i maj 2014.

– Det kommer att fungera som en förbindelselänk mellan medborgare, företag och advokater, säger Tempesta. Den som ringer kommer att kopplas till den mest lämpliga medlaren för just det ärendet.

Företag och yrkesmän kommer inte bara att kunna kontakta SOS Media för att lösa en konflikt. De kan också få hjälp med att lägga till ”medlingsklausuler” i avtal som är färdiga att undertecknas, skriver ADR Observatory på sin hemsida. De utlovar också en app för smartphones och surfplattor med avsikt att få större spridning i Europa. Målet är att standardisera tjänsten med länder som England och Frankrike där medling har funnits i många år.

Läs den italienska artikeln här.