Mediterare i Tyskland anklagad för spioneri
Falun Gong-utövare protesterar utanför Vita Huset efter 11-års förföljelse av den kinesiska regimen över hela världen. (Foto: Lisa Fan/The Epoch Times)


Wu Wenxin tyckte att det var något ovanligt med det sätt som John Z., en person som nyligen åtalats för spioneri för den kinesiska säkerhetspolisens räkning, ofta uppförde sig på.

Under stora sammankomster, till exempel medan de flesta Falun Gong-utövarna satt och lyssnade med stort intresse till andra utövares erfarenheter så brukade ”Z” hålla till utanför och prata med så många som möjligt.

-Nu misstänker jag att han kanske gjorde detta för att samla in information till en rapport, sade Wu Wenxin, ordföranden i tyska Falun Dafa-föreningen [också känd som Falun Gong] i en telefonintervju med Epoch Times. 

-Vanligen skulle en Falun Gong-kultiverare som deltar i en konferens i allmänhet vilja lyssna till dem som berättar om sina erfarenheter. Han hade inte den vanan.

Han hade istället andra vanor, som att vidarebefordra vartenda e-mail från Falun Gongs e-mallista till 610-kontoret i Kina. 610-kontoret är en byrå som existerar utanför lagen och som tillhör det kinesiska kommunistpartiet, med vidsträckta maktbefogenheter, som grundades den 10 juni 1999. Den koordinerar och utför förföljelsen av tiotals miljoner Falun Gong-utövare i Kina.

”Z”:s fall blev offentligt den 31 januari då Tysklands överåklagare publicerade ett pressmeddelande om att han hade blivit åtalad den 17 januari för att ha spionerat på Falun Gong-utövare i Tyskland.

Falun Gong är en urgammal kinesisk andlig utövning med fem långsamma övningar. Utövarna kultiverar – det vill säga, försöker förbättra sig – och lever själva enligt principerna sanning, medkänsla och tålamod.

-Falun Gong välkomnar alla, säger Wu. Om man studerar Falun Gong är man välkommen att komma. Det gör arbetet rätt lätt för en potentiell spion. Dessutom hade ”Z” gått med i utövningen av Falun Gong i Tyskland från början och kunde sålunda lätt känna till det mesta av vad som försiggick i Falun Gong-kretsen där.

Detta var av stort intresse för de kinesiska säkerhetsagenterna, vilka utför omfattande övervakning av utövare runtom i världen.

Under förberedelserna inför Förbundskansler Angela Merkels Kina-besök i juli 2010 beslutade hennes kansli att de ville sända ett informellt budskap till den kinesiska ledningen. Det inflytelserika veckomagasinet Der Spiegel fick ett tips från det tyska kontraspionaget om att kineser spionerar i Tyskland och en detaljerad artikel publicerades den 30 juni.

Där stod att ”Dan Sun” hade gått till den kinesiska ambassaden i Berlin år 2005 och ansökt om visum. Den tjänsteman som handlade hans ansökan tros av den tyska säkerhetspolisen tillhöra ”kinesiska Stasi” – Stasi var den kommunistiska regeringens hemliga polis i Östtyskland. Hon arrangerade ett möte mellan Sun och ”kinesiska experter” rörande ett ”forskningsprojekt” om meditation. Mötet hölls 2006. Vid middagen deltog Sun i en konversation som pågick tills sent på kvällen. Han drogs in i en falsk vänskap med en man som var djupt engagerad i förföljelsen av rörelsen i Fastlandskina.

”Dan Sun” är i själva verket identisk med John Z. Den man som John Z träffade var Xiaohua, en chef vid 610-kontoret, av viceministers rang. Xiaohua utgav sig för att vara representant för ett universitet för traditionell kinesisk medicin i Shanghai.

”Det faktum att den kinesiska regeringen gjorde sig besväret att flyga in chefen för anti-Falun Gong-enheten från Shanghai för att rekrytera en källa i Tyskland visar hur viktigt det är för regeringen att bekämpa rörelsen”, rapporterade Der Spiegel. Det pekar på det extremt aggressiva tillvägagångssättet som de kinesiska säkerhetsagenterna ibland använder.

John Z, en 54-årig läkare i kinesisk medicin hade överfört information till dessa agenter i åratal, från så tidigt som 2006, säger åklagaren. 

-Alla e-mail. Han är en erfaren utövare, så hans namn finns med på alla listor. Allting. De aktiviteter vi anordnar, diskussioner om Falun Gong och så vidare, sade Wu Wenxin. 

”Z” reste också ofta till Kina, och det var det som fångade den tyska inhemska säkerhetstjänstens uppmärksamhet. Varför, frågade de sig, skulle en Falun Gong-utövare regelbundet resa till Kina, där metoden är förföljd? Andra utövare var ovetandes om dessa turer.

Utredare från den Tyska federala byrån för skyddande av konstitutionen (Bundesamt für Verfassungsschutz” in Germany, eller BfV), den byrå som har ansvaret för kontraspionaget i Tyskland, konfronterade ”Z” öppet i april 2010 med misstanken om att han var spion och gjorde husrannsakan i hans hem. Därefter slutade han samverka med de kinesiska agenterna.

Tyska utredare har tidigare besökt ”Z”:s bostad, i oktober 2009, för att låta honom få veta att han var övervakad. Han kom då med många av de argument som han senare framförde till Wu och andra Falun Gong-utövare i Tyskland.

-Han förnekar det fullständigt. Han förnekar inte att han träffade cheferna för 610-kontoret, men han säger att han inte visste att de var 610-agenter, säger Wu.

-Han sade att han skickade dem e-mail och material, men att det inte var för att spionera utan för att visa att Falun Gong-utövare är goda, och att han hoppas att de genom att förstå detta skulle sluta förfölja Falun Gong. Det är den förklaring han gav mig.

Men Wu trodde inte på det, eftersom ”Z” hade skickat alla e-mail i åratal, inte bara en del, han upprättade för detta ändamål ett e-mailkonto som de kinesiska agenterna hade tillgång till, och reste ofta till Kina för möten, bland andra konstiga beteenden.

”Z” var en av de tidigaste Falun Gong-utövarna i Tyskland och började i slutet av 1990-talet. Han kom till Tyskland från Kina i början på 1990-talet och är nu medborgare i Tyskland, där han bor permanent. Det här är första gången någon i Tyskland har blivit anklagad för att ha spionerat på Falun Gong. Många utövare i Tyskland vet inte vad de ska tro. En del vill tro att han är oskyldig, och på något sätt missförstod vad som hände; andra säger att han gjorde vad inga utövare borde göra under några omständigheter – han hjälpte dem som förföljer Falun Gong i Kina.

Tyska BfV har publicerat rapporter som analyserar det Kinesiska kommunistpartiets (KKP:s) säkerhetsagenters taktik. En viktig sådan är att skaffa sig vänner och ”instrumentalisera lekmän”, vilket innebär att få offren att tro att de har att göra med människor som egentligen är emot KKP, och att de sålunda gör någonting bra. ”Det är deras mål att utnyttja människor ovetande om att de är spioner,” enligt byråns rapport från 2007.

BfV-rapporten säger att när det gäller ekonomispionage agerar de kinesiska agenterna noggrant och överlagt. Men när det gäller att förtrycka kommunistpartiets ”fiender” utomlands, såsom tibetaner, uighurer och Falun Gong-utövare, försöker de fjäska in sig och vara snälla för att få det som de vill ha. Rapporten listar specifika fall genom åren. De avsätter åtta sidor för kinesiskt spionage år 2009, jämfört med två sidor år 2007.

Den tyska domstolen i Celle, det distrikt där ”Z” bor, kommer att avgöra vem åklagaren blir om tre till fyra månader. Tyska åklagare behandlar fallet med stort allvar. Spionage kan straffas med fängelse i upp till fem år.

För Falun Gong-utövare i Tyskland är fokus inte så mycket på ”Z”, utan på kommunistpartiets ageranden.

-Människor bör få veta att kommunistpartiet är ondskefullt och kommer att göra vad som helst för att nå sina syften. De skulle inte respektera något lands suveränitet eller lagar, säger Wu.

-Dessutom visar detta att de är mycket rädda för Falun Gong, sade Wu.

-Falun Gong-utövare kultiverar bara sanning, godhet och tålamod. Att en politisk regim är så rädd för människor som kultiverar sanning, godhet och tålamod visar bara att regimen själv har stora problem.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/50509/