Meditation kan bromsa hjärnans åldrande
Forskare har konstaterat att personer som mediterat i flera år uppvisar mätbara positiva effekter i hjärnan som har betydelse för minnet och tankeförmågan. På bilden ser vi en grupp Falun Gong utövare i Australien som mediterar i Hyde Park i Sydney, Australien. (Foto:AFP/Olivier Chouchana)


En ny studie bekräftar det tidigare studier redan visat – att meditation kan hejda hjärnans åldrande. Amerikanska forskare har konstaterat att meditation verkligen ger mätbara positiva förändringar i områden i hjärnan som har betydelse för minnet och medvetandet, rapporterar Natural News.

I takt med att vi åldras krymper vår hjärna. Den kognitiva förmågan försämras och vi tenderar att bli mer glömska. Vi kan få problem med närminnet medan vi kan ha glasklara minnen från vår barndom.

Vid UCLA, University of California Los Angeles, gjorde forskare en viktig upptäckt 2009. De såg att hjärnan hos personer som mediterat flera år skilde sig från hjärnan hos de som inte mediterade. Delar av hjärnan var större och de hade också mer av den grå substansen (del av hjärnbarken som består av nervcellernas cellkroppar).

Ganska nyligen kom ett forskarlag vid Massachusetts General Hospital fram till att redan efter åtta veckors daglig meditation kunde man se mätbara förändringar på de områden av hjärnan som ansvarar för minne, självkänsla, empati och stress.

Nu har de senaste rönen kommit när det gäller meditationens välgörande effekt på den mänskliga hjärnan. Det är en uppföljande studie från UCLA som publicerats i tidskriften NeuroImage. Studien visar att de elektriska impulserna mellan områden i hjärnan fungerar snabbare hos mediterande personer, vilket har betydelse för minnet och tankeförmågan. Dessutom drabbas de i mindre utsträckning av atrofi (ålders- eller sjukdomsrelaterad förtvining av hjärnan).

I studien ingick 27 aktiva meditationsutövare, genomsnittsåldern var 52 år, samt en kontrollgrupp. Båda grupperna bestod av 11 män och 16 kvinnor. Personerna hade utövat olika former av meditation i fem år eller längre.

Eileen Lüders, professor vid UCLA Laboratoriet för Neuro Imaging, tog tillsammans med sitt forskarlag hjälp av en s.k diffusion tensor imaging (DTI), en relativt ny metod för att studera hjärnans struktur.

De fann att skillnaderna mellan hjärnan hos personer som mediterade, jämfört med hjärnan hos personerna i kontrollgruppen, inte var begränsade till endast ett område i hjärnan utan berörde hela hjärnan, inkluderat limbiska systemet och hjärnstammen.

– Det är möjligt att meditation, särskilt under en lång tid, kan framkalla förändringar på en mikro-anatomisk nivå, säger professor Lüders i en kommentar till media.

Hon fortsätter:

– Meditation verkar vara en kraftfull mental träningsmetod med potential att göra stora förändringar i hjärnans fysiska struktur.