Meditation ger tjockare hjärnbark
Falungon-utövare mediterar i Thalands huvudstad Bangkok. Studier visar att meditation har positiv inverkan på hjärnbarken. (Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images)


Meditation ger mer än bara ökad känsla av lugn och välmående – det förändrar hjärnstrukturen och ökar dess effektivitet, bekräftar forskare.

Regelbunden meditation ökar hjärnans energi, och vissa mediterande hävdar att de behöver mindre sömn. Många studier har visat att hjärnfunktionen förändras under meditation. Till exempel sker det en förändring i hjärnvågorna och synkroniseringen av nervaktiviteten – men idéerna om att det kan erbjuda några av de återställande effektern av sömn hade inte utforskats tidigare.

Enligt en artikel i New Scientist den 15 november 2005 har en grupp forskare från universitetet i Kentucky studerat ämnet. De använde sig av ett test kallat ”psykomotoriskt uppmärksamhetstest” som mäter reaktionstiden för yttre stimuli och gör det möjligt att ange sömnens effekt gällande mental snabbhet. I detta test stirrar en testperson på en tv-skärm och trycker på en knapp så snart en bild dyker upp.

Folk behöver generellt 200 till 300 tusendels sekunder för att reagera, med undantag för dem med sömnbrist vilka är mycket långsammare och som ibland missar bilden fullständigt. I detta experiment testade forskarna tio frivilliga före och efter 40 minuters sömn, meditation, läsning eller samtal. Varje testperson testades i alla tillstånden.

De positiva effekterna av en liten tupplur var redan kända och bekräftades därmed endast. Forskarna var å andra sidan förvånade över att upptäcka att meditation ledde till omedelbar förbättring av prestationen. Trots att ingen av de frivilliga mediterat tidigare.

– Varje person som testades visade psykomotorisk förbättring, sade Dr Bruce O’Hara, en av forskarna medan han medger att de inte har någon förklaring till fenomenet.

Förbättringarna var till och med ännu mer uppenbara efter en natt utan sömn.

Effekten som meditation har på hjärnan – verklig eller inbillad, har varit föremål för intensiv debatt. Dr Sara Lazar från Massachusetts allmänna sjukhus i Boston använde MRI (Magnetic Resonance Imaging) för att jämföra hjärnstrukturen hos 15 mediterande med 1 till 30 års meditationserfarenheter med 15 personer som aldrig har mediterat.

De observerade att hjärnbarken var tjockare hos dem som mediterat. Detta gällde speciellt de områdena av hjärnan relaterade till uppmärksamhet och sinnesintryck, nämligen den främre hjärnbarken och den främre högra delen.

– Du tränar den medan du mediterar och den blir större, kommenterar Lazar.

Studier har redan visat att skickliga musiker, idrottsmän och språkexperter också har en ökning av tjockleken av hjärnbarken i vissa områden.

Dr O’Haras team studerar nu erfarna mediterande.

Fyra hälsofrämjande effekter av meditation

Vad är hälsa egentligen?