Meditation ger fler veck i hjärnbarken
Ny forskning visar på ett samband mellan långvarig meditation och veck i hjärnbarken. (Foto: Jeff Nenarella/The Epoch Times)


I en ny studie från University of California i Los Angeles har forskarna funnit att personer som mediterat under lång tid har mer veck och fåror i hjärnbarken. Man har upptäckt att veckningarna har ett samband med intelligens, även om orsakssambandet inte har identifierats.

Forskarna gjorde magnetröntgenundersökningar på mer än 50 mediterande personer. De upptäckte inte bara att de som mediterade hade mer veckningar än personer som inte mediterar, utan också att de som mediterat under längre tid hade mer veckningar.

”Det har föreslagits att insulan [i hjärnbarken] kan fungera som ett nav för autonom, emotionell och kognitiv integration”, sade forskaren Eileen Luders i ett pressmeddelande. ”Mediterare är kända för att vara mästare i själviakttagelse och medvetenhet liksom i emotionell kontroll och självreglering, så upptäckterna verkar vettiga så tillvida att ju längre någon har mediterat, desto större grad av veckning i insulan.”

Studien publicerades på internet i tidskriften Frontiers in Human Neuroscience.

Översatt från engelska.