Meditation förbättrar sinnesstämningen
Meditation ger positiva hälsoförändringar. (Foto: Epoch Times)


Meditation kan ge goda effekter på hälsan redan efter fem veckor. “Slappna av med dina ögon stängda …” är något som människor borde prova, enligt en studie i tidningen Psychological Science som förknippar korta perioder av meditation med positiva humörförändringar.

Studien med titeln Frontal EEG Asymmetry Associated with Positive Emotion is Produced by Very Brief Meditation Training, antog och visade på förändringar i hjärnaktiviteten efter bara fem veckors meditation.

I tidigare studier har man också undersökt de positiva neurologiska effekterna på individer, däribland en rapport från 2010 om meditationens effekter på uppmärksamheten, vilket också ledde till en påföljande undersökning med buddhistmunkar.

Jane Anderson, en student vid Wisconsin-Stout-universitetet, blev inspirerad att utföra den nya studien efter att ha provat på meditation i en månad och upptäckt positiva hälsoförändringar.

“Min erfarenhet var en känsla av stillhet, med större förmåga att styra mina känslor.” säger Anderson till APS (Association for Psychological Studies).

Med en grupp studenter och fakultetsmedlemmar, mätte Anderson den elektriska aktiviteten i 21 personers hjärnor, genom att använda ett elektroencefalogram (EEG), medan de ombads att meditera.

I studien erbjöds 11 av deltagarna två halvtimmes meditationsträningar per vecka, och uppmuntrades att öva mellan träningspassen, medan de övriga tio inte fick någon träning.

I genomsnitt utförde de 11 deltagarna sju timmars meditation och övning under de fem veckorna. Ytterligare EEG-mätningar utfördes efter de fem veckorna.

Dessa 11 försökspersoner visade annan neural aktivitet jämfört med de tio personer som inte fått någon träning. De som fick träning visade på större aktivitet i främre vänstra hjärnan under efterföljande försök att meditera.

Att positiva känslor är relaterade till den här sortens hjärnaktivitet har även visats i tidigare undersökningar.

“Det kan inte skada och det kan göra stor nytta för dig.” säger medförfattaren Christopher Moyer, och beskriver effekterna av meditation till APS.

“Om någon funderar på att prova meditation och de tänker att, ‘det är ett för stort engagemang, det kommer att krävas för mycket hård träning innan det har någon effekt på mitt sinne’, den här undersökningen visar att detta inte är fallet.”

Tidigare i sitt liv, i slutet av 1990-talet hade Anderson kämpat med årstidsbunden depression, medan hon bodde i Minnesota. Hennes upptäckter samverkar med hennes erfarenheter.

“Jag tror att detta innebär att meditation kan skapa en förändring i synen på livet. Det har verkligen fungerat för mig”, sade Anderson avslutningsvis.

Översatt från engelska.