Medicinska experter uppskattar att hundratusentals dör i H1N1 i Kina
Ett par som bär ansiktsmasker i Pekings tunnelbana, 2 december 2009. Kinas dödstal i H1N1 kan vara hundratusentals enligt en medicinsk expert.(Peter Parks/AFP/Getty Images)


Den genomsnittliga dödssiffran i H1N1-infektioner i världen är 1,24 procent av de som smittas av viruset hävdar Li Lianda, ledamot av Kinas ingenjörsakademi, enligt People’s Daily i november. Kinas genomsnitt ligger på 0,065 procent, vilket är tjugo gånger lägre.

Kinas H1N1-statistik är underrapporterad, delvis på grund av att regimen inte har utvecklat ett vetenskapligt system för att övervaka epidemier, enligt Yan Jiaxin, expert på förebyggande medicin.

– WHO beräknar att 5-15 procent av den globala befolkningen får säsongsinfluensan varje år. Risken att smittas av H1N1 är högre än säsongsinfluensan. Utifrån dessa siffror, låt säga att 20bprocent av Kinas befolkning har H1N1-influensan och dödligheten ligger på ungefär 1 procent, bör hundratusentals människor ha dött av H1N1, sade Yan.

Kinas befolkning är cirka 1,4 miljarder.

– För att summera är siffrorna klart uppskattade i underkant. Det är därför kinesiska hälsoministeriet tillade en fotnot i sin statistik nyligen. Det indikerade att uppgifterna inte kan användas för att uppskatta H1N1-dödsfallen i Kina, sade Yan.

Zhong Nashan, som leder ett expertteam fokuserat på H1N1 i Guangdongprovinsen, är expert på luftvägssjukdomar och ledamot av kinesiska ingenjörsakademin, sade att den siffra på döda i H1N1 som officiellt publicerats i Kina inte är tillförlitlig.

– Jag tror helt enkelt inte på det. För att bevisa att de gjort ett bra jobb med att kontrollera och förebygga epidemin har ämbetsmän på vissa ställen underrapporterat dödsfall i H1N1.

Yan sade att regimens mörkläggning av antalet dödsfall har lett till liknöjdhet bland kineserna. Efter att ha läst att tiotusentals i Europa och USA dör varje år av influensa kan kineserna få den felaktiga uppfattningen att de är mer immuna mot influensa än västerlänningar.

– Motståndskraft mot influensan är dock inte olika mellan olika etniciteter. Det finns ingen H1N1-pandemi i USA. Jämfört med dödsfall i utlandet verkar det som att kineserna inte är rädda för influensan, eftersom bara två-tre dödsfall per år rapporterats i Kina de senaste åren. Teoretiskt [baserat på amerikanska CDC:s siffror om dödsfall i influensa] ska minst 100 000 människor ha dött av influensa i Kina.

Yan tillade att det mest utmärkande med H1N1 i Kina är de höga dödstalen bland unga, friska människor.

– Dödsfall i säsongsinfluensa återfinns vanligen bland äldre människor eller personer med andra sjukdomar, men H1N1 orsakar dödsfall bland unga och friska människor. Vi vet inte varför än.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27859/