Medicinrester hotar fiskars fortplantning
Forskarna fann högre koncentration av hormonet levonorgestrel hos fiskar som utsatts för renat avloppsvatten än vad som finns i blodet hos p-pillerätande kvinnor, något som kan leda till infertilitet hos fiskarna. (Foto: Mychele Daniau/ AFP)


Renat svenskt avloppsvatten innehåller spår av läkemedel. Forskare har uppmätt högre koncentration av hormoner hos fiskar än vad som finns i blodet hos kvinnor som äter p-piller. De höga hormonhalterna kan försvåra fiskarnas fertilitet.

Forskare vid Umeå Universitet och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet har studerat koncentrationen av läkemedel i laxfisken Regnbåge. Fiskarna hade utsatts för outspätt, renat avloppsvatten från tre svenska reningsverk i Stockholm, Umeå och Göteborg.

Jerker Fick som är filosofie doktor vid kemiska institutionen på Umeå universitet och en av forskarna bakom studien, berättar att man fann spår av flera olika typer av läkemedel i renat avloppsvatten. Framförallt var det hormonet levonorgestrel, som hittades i högre koncentration i fiskens blod än vad som finns i blodet hos p-pillerätande kvinnor, något som kan leda till infertilitet hos fiskarna.

Levonorgestrel finns i flera p-piller (bland annat så kallade akut p-piller) och kan påverka miljön. Hormonet är en riskfaktor för fiskarnas fortplantningsförmåga. Ämnet tillverkas på syntetisk väg och ska efterlikna det kvinnliga könshormonet progesteron.

Vid en tysk studie upptäckte man nyligen att mindre än en miljarddels gram av levonorgestrel per liter hämmar fortplantningen hos fisk i akvariemiljö.

Man vet sedan tidigare att syntetiskt östrogen från p-piller kan påverka fiskar som simmar nedströms reningsverk och nu visar den nya studien att det finns risker även med syntetiska progesteron-liknande hormoner i p-piller.

Umeåforskaren berättar
att fiskar som lever nära reningsverk utsätts för större exponering av läkemedelsrester men att det sedan i miljön oftast sker en utspädning. Det finns också skillnader i reningsverkens förmåga att rena bort hormoner.

– Vi måste ta reda på vilka läkemedel som är farliga för miljön och måste tas bort, säger Jerker Fick.

Han förklarar att studien är en del av ett stort forskningsprogram, Mistrapharma, som är finansierat av en statlig forskningsstiftelse MISTRA. Programmet arbetar för att identifiera vilka läkemedelssubstanser som utgör en betydande risk miljön.

Studien har publicerats i tidskriften Environmental Science and Technology.

Fakta P-piller

Kombinerade p-piller innehåller syntetiska former av kvinnliga könshormoner, exempelvis syntetiskt östrogen och progesteronliknande hormon. Vilka hormoner som ingår varierar mellan olika läkemedel, men levonorgestrel är ett progesteronliknande hormon som förekommer i flera p-piller, hormonimplantat och akut-p-piller. Uppskattningsvis använder cirka 80-90 miljoner kvinnor p-piller i världen. I Sverige använder cirka 400 000 kvinnor p-piller.

Källa: Umeå universitet