Medicin mot benskörhet kan orsaka benbrott
Enligt Läkemedelsverket har förekomsten av frakturer ökat dramatiskt i västvärlden under de senaste 50 åren. Ökningen beror delvis på att vi blir allt äldre men är också oberoende av ålder. Skandinavien har den högsta förekomsten av frakturer i världen. Orsaken till detta vet man inte säkert.(Foto: Jack Guez/AFP)


Ett vanligt läkemedel mot benskörhet kan orsaka benbrott, visar en studie vid Linköpings universitet. Resultatet har presenterats i den ansedda tidskriften New England Journal of Medicine.

Benskörhet innebär att skelettes struktur bryts ner och blir mindre hållfast, vilket resulterar till ökad risk för benbrott.

Det kan låta paradoxalt att läkemedel som syftar till att minska risken för benskörhet kan orsaka benbrott men ortopeden Per Aspenbergs studie bekräftar misstankar som funnits länge, att så kallade biofosfonater kan orsaka en slags utmattningsbrott, på grund av att de också förhindrar en naturlig nedbrytning av ben.

De första fallbeskrivningarna som kom 2007 visade att benet inte kan bytas ut och vissa typer av sprickor i benet inte läktes naturligt.

Biofosfonater har använts som läkemedel mot benskörhet sedan 1990-talet. Genom att inaktivera cellerna som bryter ner ben förhindrar biofosfonater benskörhet.

Per Aspenberg, har tillsammans med sina medarbetare genomfört en nationell studie på 12 777 kvinnor över 55 år med lårbensbrott. Forskarna fann 59 kvinnor med utmattningsbrott. Av dessa 59 kvinnor hade 78 procent, medicinerats med biofosfonater.

– En internationell debatt pågår om just dessa biverkningar av biofosfonater, säger Per Aspenberg i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Med den här studien torde den debatten vara avgjord. Sambandet är så starkt att vi vågar tala om ett orsakssamband.

När man slutar medicinera med biofosfonater minskar risken för utmattningsbrott med 70 procent efter ett år.

– Det kan tala för att man bör använda biofosfonater som doseras sällan och att man bör sluta efter några års behandlingstid, säger Per Aspenberg.

Enligt Aspenberg har dock biofosfonaterna en viktig roll i att förebygga frakturer orsakade av benskörhet.

– Biofosfonaterna förebygger många fler benbrott än de orsakar. Alla läkemedel har biverkningar, det måste man vara medveten om. Det viktiga är att man bara använder läkemedel när man behöver dem och att de inte ges till friska människor.