Med rätt busstyp minskas koldioxidutsläppen rejält
En svensk buss passande för ett fotbollslag presenterades i Schweitz den 28 maj 2008 inför en fotbollstävling. Bussen på bilden har inget samband med undersökningen. (Foto: AFP/Euro 2008/Steffen Schmidt)


Busstrafikens effekter ur miljöperspektivsynpunkt har av Linköpings universitet undersökts på olika avgångar och linjer.

Länstrafikbolagen detaljstyr upphandlingen av busstrafik och trafikmyndigheter på regional nivå specificerar krav på busstorlek med mera. En följd blir att onödigt stora bussar trafikerar långa sträckor på landsbygden.

Enligt en studie från Linköpings universitet skulle en tredjedel av utsläppen av växthusgaser från kollektivtrafiken kunna minskas om upphandlingsreglerna var mer flexibla.

Helene Lidestam vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och logistik, säger i ett pressmeddelande:
– Vi visar att det går att minska koldioxidutsläppen med upp till 34 procent om bussbolagen får använda fler busstyper.

Bussföretaget Nobina Sverige skriver: ”Resultatet är glasklart: Får trafikföretagen fritt välja rätt busstyp för respektive linje och avgång så kan det ge en rejäl miljövinst.” Företaget anser också att om detaljstyrningen minskar kommer det att ge mer kollektivtrafik för pengarna.