Med fokus på det friska
Ulf Ringdahl, ordförande i Fontänhusen Sverige, ser likheter mellan ledarskapet inom Fontänhusen och de storföretag han tidigare arbetet på. Tron på individens förmåga är en viktig faktor inom båda. (Foton: Hans Bengtsson/Epoch Times)


För den som drabbats av psykisk ohälsa kan vägen vara lång tillbaka till ett normalt fungerande liv. Många kämpar för att ta sig ur medicinbruk och social isolering, att återfå tilltron till sig själv och återvända till arbetslivet. Fontänhuset är en organisation som bistår i den processen.
– En frisk väg tillbaka till livet är vad Fontänhusen vill erbjuda, säger Ulf Ringdahl från Torekov, ordförande i Fontänhusen i Sverige.
 
I landets cirka tio Fontänhus kan människor som är sjukskrivna eller förtidspensionerade för psykisk sjukdom arbetsträna och förbereda sig för att återvända till arbetslivet. Det sker på eget initiativ och under frivilliga former, men med struktur i verksamheten och under tydligt ledarskap.
 
Ulf Ringdahl färdas själv på vägen från sjukdom till ett friskt liv. Tidigare jobbade han som produktutvecklare på Tetra Pak. Han var framgångsrik, hade världen som arbetsfält och har fått Marcus Wallenbergpriset för sin uppfinning, konservburken i papp.
 
Men plötsligt en höstdag år 2000 kollapsade han. Efter det sov han i princip i ett par månader. När Ulf kvicknade till blev han djupt deprimerad och fick psykofarmaka utskriven. Han gick in i en period av djup personlig kris, vilket den etablerade vården mötte med att skriva ut mer medicin, som i sin tur gjorde honom känslomässigt bedövad och socialt isolerad.
 
– Livet var i kaos, säger han.
 
I april 2002 ringde en väninna till hans fru och sade att ”Ulf, du måste komma med till Fontänhuset”. På Fontänhuset i Båstad möttes han av människor som tog honom på allvar och ställde honom de laddade frågorna: ”Vad vill du och vad kan du?”
 
– På hemvägen var hjärnan i uppror. Vad vill jag egentligen? Nu har jag gått dit i fyra år. Jag började med att måla lister i lokalerna och nu är jag ordförande i Sveriges Fontänhus.
 
Med erfarenheter från internationella företag pratar Ulf Ringdahl mycket om ledarskapet inom Fontänhusrörelsen, hur viktigt det är att hjälpa människor överträffa sina egna och omgivningens förväntningar. Organisationen är platt, och bara för att han är ordförande så kan han inte beordra någon annan att göra något; det måste finnas en egen vilja till aktivitet. Då finns också möjligheten att människor tar fram sina ibland oanade resurser.
 
– Vi ser de 95 friska procenten medan sjukvården bara ser de fem sjuka, säger han.
 
Fontänhusens resultat är positiva. Ulf Ringdahl berättar att 10-15 procent av de sjukpensionärer som kommit till Fontänhuset har återhämtat sig så pass att de brutit sjukpensionen. Betydligt bättre än Försäkringskassans siffror, som han påstår ligger på bara någon promille.
 
Under några höstveckor hade Fontänhusen i Falkenberg och Båstad ett tält uppslaget på Stora Torg i Halmstad, för att informera Halmstadborna om sin verksamhet, men också för att få politikerna i Halmstads stadshus att inse nyttan av ett Fontänhus i staden och bevilja anslag till det.
 
Jonna Eremyr satt koncentrerad vid en bärbar dator i tältet vid Epoch Times besök. Hon skrev för Fontänhusets lokala tidning, som innehåller tankar och erfarenheter från medlemmarna. Där finns även klipp ur en Året Runt-artikel om hur hon och Ulf Nygren från Falkenberg fann kärleken i varandra genom Fontänhuset.
 
Innan Jonna Eremyr kom i kontakt med Fontänhuset var hon inte utanför Båstads kommungräns på 15 år, på grund av psykisk ohälsa. Hon gick knappt ur lägenheten. Hennes mamma tog hand om inköp, bankärenden och annat praktiskt.
 
– Men nu är det full fart. Förra sommaren var jag och Ulf på Gotland. Och i år cyklade vi dit, 130 mil fram och tillbaka från Falkenberg, säger hon.
 

Fakta Fontänhuset:

 
Till Fontänhuset går man om dagarna, som till en arbetsplats. Men deltagandet är frivilligt och gratis.
 
Finansieringen sker genom offentliga medel och fonder. Fontänhuset kom till Sverige 1980 och finns nu på 10 orter. I världen finns cirka 400 Fontänhus i ett 40-tal länder.
 
Det första Fontänhuset bildades i USA 1948 av tidigare mentalpatienter, som sökte stöd hos varandra efter utskrivning från Rockland State Hospital i New York. Namnet Fontänhuset kom till sedan de fått ett hus donerat sig för ändamålet utrustat med en fontän.
 
Verksamhetens fyra hörnstenar:

• Fontänhuset är en klubb och tillhör dem som är medlemmar i den och ger den liv. Du är och kallas följaktligen medlem, inte patient eller klient. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.
 
• Du är välkommen och väntad på Fontänhuset. Din närvaro har betydelse för andra.
 
• Alla önskar din medverkan.
 
• Du behövs på Fontänhuset.
   
Cirka 400 Fontänhus finns i ett 40-tal länder och i Sverige är det ett tiotal.
 
Källa:
www.sverigesfontanhus.se


Jonna Eremyr skriver för Fontänhusens lokala tidning och har full fart på livet, sedan hon fått stöd hos Fontänhuset.

Jonna Eremyr skriver för Fontänhusens lokala tidning och har full fart på livet, sedan hon fått stöd hos Fontänhuset.