McMillan-Scott ansluter sig till CIPFG
Edward McMillan-Scott


Europaparlamentets vice ordförande Edward McMillan-Scott, som tidigare varit aktiv i att undersöka påståendena om att organstöld från levande Falun Gong-utövare pågår i Kina, anslöt sig vid en manifestation i Hongkong den 26 augusti till CIPFG, Koalitionen för att utreda förföljelsen av Falun Gong.

Edward McMillan-Scott sade i en intervju för internetsidan clearwisdom.net att han tror att folkmord pågår i Kina idag, och att europaparlamentet flera gånger uttryckt sin oro över hur Falun Gong behandlas i landet.

Han har på senare tid rest runt med de kanadensiska utredarna David Kilgour och David Matas, som kommer till Sverige den 4 september, för att hålla en presskonferens och ett öppet möte kring sin uppmärksammade rapport i ämnet. McMillan-Scott anger rapporten som huvudorsaken till att han nu tagit steget att ingå i CIPFG.

Manifestationen i Hongkong var till stöd för de till dags dato 13 miljoner kineser som lämnat kommunistpartiet och dess underorganisationer. I sitt tal uttryckte McMillan-Scott bland annat sitt stöd för dessa, och sade att det är ett exceptionellt antal, men att det är en lång väg kvar att gå.

Han publicerade också ett gemensamt uttalande med flera medlemmar ur Hongkongs lagstiftande råd, där man uppmanade hela världens advokater att protestera vid de kinesiska konsulaten och ambassaderna mot behandlingen av advokaten Gao Zhisheng, som nyligen kidnappades av den kinesiska regimen, och krävde att han omedelbart släpps.