Maud Olofsson vill växla över i tid
Näringslivsminister Maud Olofsson avgår som partiledare för Centerpartiet. (Foto: Pawel Flato)


Centerledaren Maud Olofsson avgår vid partiets stämma i Åre i september. På fredagen meddelade hon partiets valkommitté detta och gav på eftermiddagen en presskonferens där hon redogjorde för beslutet, som fattats efter diskussion med maken Rolf

– Det svåra är inte att säga ja till att bli partiledare. Det svåraste är att bestämma sig för när det är dags att sluta, sade Olofsson till det församlade pressuppbådet.

Hon har varit ordförande i tio år och tycker det är dags för en ny generation att leda partiet. Det är rätt tid att växla över, menar hon, eftersom det finns folk som kan greppa stafettpinnen när hon släpper den.

Med tre tre år till nästa val får efterträdaren goda förutsättningar att komma in i rollen innan valrörelsen drar igång.

Efter det senaste valet insåg Maud Olofsson att hon inte var beredd att ge sig in i valkampen ännu en gång. Efter det dåliga valsresultat 2010 har hennes roll som partiledare också ifrågasatts från olika håll.

Nu ska valberedningen hitta hennes efterträdare. Bland andra har it- och regionminister Anna-Karin Hatt och riksdagsledamoten Annie Johansson förts fram i debatten om tänkbara kandidater. Även miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson har nämnts.

Olofsson ville inte kommentera sin efterträdare, eller om denna bör vara en kvinna. Men hon sade att hon vill se en öppen process dit folk anmäler sitt intresse att leda partiet.

– Och jag vill att vi jobbar för kandidaterna, betonade hon.

Hon redogjorde på presskonferensen kort för de tio år hon hållit i ordförandeklubban. En av de viktigaste punkterna var Högforsmötet hemma hos henne år 2004, där de fyra borgerliga partierna kom överens om att bilda en allians inför valet 2006, som man sedan vann. Hon menade att det Högforsmötet kommer att skrivas in i Sveriges politiska historieböcker.

– Vi hade olika utgångspunkter men kompromissade oss fram till en gemensam politik, sade hon stolt över sin och Centerns del i allianssamarbetet.

Det svåraste beslutet under åren som partiledare var att överge kärnkraftsmotståndet, som i många år hade varit Centerpartiets käpphäst.

Hon tackade avslutningsvis för att hon fått förtroendet att leda partiet i tio år och för samarbetet med alliansen.

På en fråga om huruvida hon kommer att fortsätta som näringsminister när hon slutat som partiledare sade Maud Olofsson att hon gärna fortsätter med det uppdraget, men är öppen för andra lösningar:

– När vi fått en ny partiledare sätter den ihop ett nytt lag.

Uppdaterad 2011-06-17 kl 15.44.