Måttligt med sol är bra
Hur du exponerar dig för solen är viktigt när det gäller att förebygga olika former av cancer. (Foto: Louise McCoy/The Epoch Times)


Nästan så länge jag kan komma ihåg har vi varit noga med att undvika för mycket solande av rädsla för att det ska orsaka dödlig hudcancer, särskilt den sorten som är känd under namnet ”malignt melanom”. Men nya bevis från forskare i Norge visar att solljus också kan minska risken för andra cancerformer.

Senaste tiden har det kommit fram bevis som visar att exponering för solljus har koppling till en minskad risk för ett flertal andra former av cancer, däribland bröst-, prostata- och tjocktarmscancer.

Andra, men även jag har argumenterat under en tid att på grund av att inre cancerformer är mycket mer vanliga än malignt melanom, så kan det göra mer skada än nytta att hålla sig borta från solen, med tanke på den övergripande risken för cancer.

Forskaren Johan Moan och hans kollegor från Institutet för cancer forskning i Oslo har publicerat en rapport, som analyserar förhållandet mellan exponering för solen och risken för cancer. I deras analys, som publicerades i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences [1], antar de att ökad exponering för solljus ökar risken för malignt melanom.

Jag säger ”antar” på grund av att även författarna håller med om att sambandet är långt ifrån etablerat. I själva verket finns det flera bevis för att exponering för solljus inte bidrar stort i utvecklingen av melanom som det oftast sägs göra. Men låt oss vara på den säkra sidan, och gå med på tanken att exponering för solen definitivt ökar risken för melanom.

Men det är nödvändigt att ha data som visar att exponering för solljus minskar risken för flera former av inre cancer i åtanke. Det bevisas delvis av det faktum att på soligare breddgrader är antalet cancerfall färre än vad det är på nordliga breddgrader. Vi vet även att exponering för solljus ökar produktionen av D-vitamin i huden och att detta näringsämne är känt för att ha cancerbekämpande egenskaper.

När alla former av cancer tas i åtanke stödjer data i studien, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, teorin att ”ökad exponering för sol kan leda till förbättrad cancerprognos, och möjligen ge mer positiva än negativa effekter på hälsan”.

I ett tidigare reportage om denna studie i Reuters, hävdas det att Johan Moan har räknat ut att om medborgarna i Norge ökade sin exponering för solen så skulle antalet årliga dödsfall av hudcancer öka med 300 (kom ihåg, det är endast om vi antar att solljus i egentlig mening orsakar melanom), men antalet årliga dödsfall av andra former av cancer skulle minska med 3000.

I ljuset av detta verkar teorin försiktig för mig om att ökad exponering för solen kan leda till förbättrade cancerprognoser, och möjligen kan ge mer positiva än negativa effekter på hälsan. Den blir ännu mer försiktig när man tänker på att exponeringen för solljus och ökade nivåer av D-vitamin inte bara minskar den allmänna cancerrisken, utan också risk för andra tillstånd, inkluderat hjärt- och blodkärlssjukdomar.

Referenser:

1. Moan T, et al. Addressing the health benefits and risks, involving vitamin D or skin cancer, of increased sun exposure. Proceedings of the National Academy of Sciences 2008; 105(2): 668-673

John Briffa är en i London verksam läkare, författare och skribent inom området hälsa, med intresse för näringslära och naturmedicin.

Översatt från engelska