Matsvinnet är en stor miljöbov
I Sverige slänger vi årligen cirka en miljon ton matavfall. I Sigtuna pågår ett projekt där man bland annat kokar höns för att minska matsvinnet. (Foto: Camilla Zenendahl)


Matsvinnet är en stor miljöbov i dagens samhälle. I Sverige slänger vi årligen cirka en miljon ton matavfall, som man egentligen skulle kunna äta. Detta är ett problem som har uppmärksammats runt om i landet. Flera projekt pågår för att minska matsvinnet och bidra till en bättre miljö och ekonomi.

Enligt sajten stoppamatsvinnet.nu slänger vi i Sverige i genomsnitt tjugoåtta kilo ätbar mat i soptunnan per person och år. Dessutom häller vi ut cirka tjugosex kilo flytande mat i slasken.

Detta bidrar till att de svenska hushållen släpper ut 500 000 ton växthusgaser per år. Det totala koldioxidutsläppet från hela produktions-,  försäljnings- och konsumentkedjan motsvarar omkring två miljoner ton.

EU-projekt ska minska det miljöfarliga matsvinnet

Matsvinnet påverkar miljön

Vikten av att minska matsvinnet och därmed bidra till en bättre miljö har bland annat uppmärksammats i en ny studie från Nordiska ministerrådet, där man kommit fram till att man har mycket att vinna genom införandet av så kallade matbanker i Norden.

– Matsvinnet påverkar vår miljö eftersom det åtgår resurser för att producera, tillverka och distribuera den mat som vi köper. Ju längre ner i kedjan du är, desto större är miljöpåverkan. Det är alltså sämre att en butik eller en privatperson slänger en morot, än att bonden inte tar upp alla morötter på åkern, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är en av forskarna bakom studien.

I studien har det kommit fram att det finns 257 registrerade livsmedelsbanker i Europa. De sammanför företag som har ett överskott på mat med biståndsorganisationer som serverar måltider till människor som behöver. I dagsläget bidrar dessa matbanker till att över tre miljoner måltider serveras per år.

– En av fördelarna med dessa matbanker är ju att mat som skulle ha kastas kommer till användning, som mat till människor. De människor som får maten är ju också sådana som kanske inte annars skulle haft mat alls eller i alla fall inte av den kvaliten som man nu kan få till, säger Stenmarck.

I Sverige finns det bara en matbank, Allwin, och i Norden finns det totalt tre officiella matbanker. Forskarna anser att det finns stora möjligheter att minska matsvinnet i Norden, genom betydligt fler matbanker. De planerar nu ytterligare en studie, där de ska se närmare på hur ett nordiskt samarbete mot matsvinn kan komma att fungera i framtiden.

Frankrike och USA har mycket olika syn på hantering av matavfall

Projekt för att minska matsvinnet

I Sigtuna pågår också projekt för att minska matsvinnet. Där har man valt att koka höns för att minska matsvinnet och visa större respekt för jordens resurser.

– Vi vill inte att goda matråvaror ska förstöras. När vi i höstas hörde att ätliga höns bränns, för att kycklingen tagit dess plats, insåg vi att världen var upp och ner. Vi är ett nätverk av hotell runt Arlanda och Sigtuna och hos oss arbetar många av Sveriges bästa kockar och de tog sig genast an uppgiften att hjälpa till att återupprätta hönan. Normalt är de konkurrenter, men när det kommer till hållbarhetsfrågor måste vi våga lägga konkurrens åt sidan, samarbeta, dela kunskap och inspirera varandra att tänka nytt, säger Camilla Zedendahl, vd på Destination Sigtuna AB.

Kom ihåg bästa kassen när du ska handla

En miljon hönor bränns varje år, trots att de skulle kunna ätas. Kockarna håller därför som bäst på att ta fram nya hönsrecept och flera hotell serverar nu höna. Först ut var Hotell Kristina, som redan innan jul serverade en terrin på höna och gensvaret har varit positivt. Dessutom är man i full färd med att ge ut en receptsamling för ekologisk och kravmärkt höna.

– Vi hoppas att detta ska leda till att fler tänker till och funderar över hur vi behandlar våra råvaror och hur vi tar tillvara dem. Kockar är fantastiska på att hushålla med mat. Att använda det vi producerar och att inte producera mer än vi behöver, är kanske en av de viktigaste åtgärderna för att få ett mer hållbart samhälle, säger Zedendahl.