Matkrisen i Darfur allt värre


En ökning av antalet matstölder, tilltagande matbrist i världen och snabbt stigande matpriser har tvingat hjälporgan i Darfur att halvera tilldelningen av mat, enligt FN:s byrå för ”Koordinering av humanitär hjälp.”

Hjälparbetare säger att situationen i fråga om matstölder, ofta genom överfall, och personalens allmänna säkerhet aldrig har varit så dålig som nu.

– Fordon kapas nästan varje dag, säger Alun McDonald informationsansvarig för OXFAM till byrån.

Världens matprogram behöver distribuera 1 800 ton mat till olika lager varje dag för att tillgodose distributionsbehovet av mat men en kombination av olika faktorer omintetgör livsmedelsförsörjningen och distributionen. Enligt byrån distribueras endast 900 ton varje dag.

Hjälporgan och stödorganisationer fruktar att den här bristen kommer att leda till ytterligare undernäring och sjukdomar.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-7-6/73037.html