Matematik är en barnlek
Små barn kan göra ungefärliga beräkningar redan innan de lärt sig matematikens grunder, visar en ny studie.(Foto: The Epoch Times)


En ny studie har kommit fram till att barn ungefärligt kan klara addition och subtraktion med stora siffror också innan de lärt sig matematik.

Studien, som genomfördes av forskare från University of Nottingham och Harvard University och publicerades i tidskriften Nature, visar att barn inte behöver behärska vare sig logiken med inbördes placering av ental, tiotal och så vidare eller additionstabellen för att kunna utföra ungefärlig addition och subtraktion.

Som en del av studien gav forskarna en serie illustrerade problem till femåringar. Det hela bestod i olika scenarier med ungefärlig addition och subtraktion med symboliska siffror mellan 5 och 95. Trots att barnen ännu inte hade undervisats i symbolisk matematik genomförde de testerna på ett alltför bra sätt för att det skulle kunna vara slumpartat.

Författarna till rapporten menar att deras studie kan vara användbar vid undervisning av grundläggande matematik. Vid studien fann man bevis för dessa förmågor hos barn med olika typer av bakgrund, både när studierna genomfördes i en lugn laboratoriemiljö och i klassrummet.

– Exakt symbolisk matematik tar åratal att lära sig och innebär svårigheter för många barn, säger Camilla Gilmore, som är en av ledarna för forskningen.

– Av denna orsak var lärarna oroliga att våra problem skulle göra barnen frustrerade och de blev förbluffade över barnens framgångar och engagemang. Våra upptäckter ger nya möjliga strategier för att undervisa i grundläggande matematik och att göra det roligt.

Översatt från originalartikel på engelska.