Matavfallet - en het potatis
Matavfall i form av kompost. (Foto: Fred Tanneau/ AFP)


Matsopor – helst skulle de inte alls bli till, men när de väl hänt så samlar Göteborgs kommun gärna in så mycket det bara går.

– Det bästa vore förstås att minska på avfallet, men av det matavfallet som uppstår vill vi samla in så mycket som möjligt, säger Jonas Hed som är projektledare för matavfallsinsamlingen på Kretsloppskontoret i Göteborg Stad.

Matavfallet lämpar sig väl för att producera biogas som kan ersätta bensin och diesel, vilket minskar på koldioxidutsläppen. I processen tillverkas även jordförättningsmedel, mer ju renare avfallet är.

I dagsläget samlar det kommunägda företaget Renova in matavfallet och kör det till Borås, där det sedan omvandlas till biogas. Under året planerar man dock uppföra en egen förbehandlingsanläggning i Göteborg, och förhoppningsvis på sikt en separat anläggning för framställning av biogas. Men då måste göteborgarna först bli bättre på att sortera ut sitt matavfall.

– När insamlingen av matavfall ökar så att det finns ett underlag för att bygga en separat anläggning, då skulle man kunna ta till vara på mycket mer, och producera både mer biogas och jordförbättringsmedel, berättar Jonas Hed.

I Göteborgs kommun jobbar man offensivt och har en hög målsättning när det gäller matavfall. 2020 räknar man med att ta tillvara på 50 procent av allt matavfall i kommunen. Det nationella målet för 2010 var 35 procent, och i genomsnitt samlade Sveriges kommuner in 21 procent av allt matavfall.

Jonas Hed menar att huvudfrågan för Göteborgs kommun är hur de kommunicerar med invånarna för att nå upp till sina mål. Målet är att få in mer avfall.

– Det är viktigt att man som privatperson förstår att när man sorterar ut sitt avfall så gör man någonting som är bra för vår miljö. Vi vill få in fler kunder och hjälpa de som redan är med, stötta de som det är svårt för, säger Jonas Hed.