Matas till Hu Jintao: ”Donera dina organ”
Den internationella människorättsadvokaten David Matas, som i flera år har uppmärksammat Kinas organstölder, talar vid Joan B Kroc Institute for Peace & Justice vid universitetet i San Diego den 11 maj. (Foto: Alex Li/The Epoch Times)


Kina är i ett skriande behov av donerade organ. I mars 2010 startade landet som pilotprojekt ett organdonationssystem i elva städer. Tidningen Beijing Today rapporterade 18 mars i år att den intensiva ettårsinsatsen resulterat i totalt 37 nya donatorer i de elva städerna. I Nanjing beslutade sig inte en enda person att donera sina organ, trots att Röda Korset hela året hade tolv personer arbetande heltid med att värva donatorer.

Uppskattningsvis en och en halv miljon kineser behöver organtransplantationer. Efterfrågan på organ är därför akut.

Det är illa nog när problemet beskrivs på det sättet. I själva verket är det mycket värre. Efter USA är Kina störst i världen på området och transplanterar i storleksordningen 10 000 organ per år.

Dessutom är Kina världsledande i fråga om korta väntetider. På andra håll får patienterna vänta i månader eller år på ett passande organ. I Kina räcker det med dagar eller veckor.

Hur är detta möjligt utan donatorer? Den hemska sanningen är att Kinas organ kommer från fångar. På alla andra platser väntar patienter på donatorer. I Kina väntar de som har organen på patienter. När en patient kommer med tillräckligt med pengar för att betala de höga sjukvårdskostnaderna, så dödas en fånge för att han eller hon ska kunna få sitt nya organ.

Slutsatsen att det är fångar som utgör källa till organen kommer inte bara från analyser av bevis. Det kinesiska kommunistpartiet medger också att det är så.

I juli 2005 antydde Kinas vice hälsominister Huang Jiefu att 95 procent av organen till transplantationer kom från fångar. I ett tal på en konferens för kirurger i den sydkinesiska staden Guangzhou i november 2006 sade han att utöver en mindre andel som kommer från trafikoffer är de flesta organ som tas ur döda kroppar från fångar.

I oktober 2008 sade han att mer än 90 procent av de transplanterade organen i Kina kommer från fångar. I mars 2010 hävdade han att över 90 procent av organen från döda donatorer kommer från fångar.

Det kinesiska kommunistpartiet påstår att samtliga fångar som organen tas från är dödsdömda och därefter avrättade. David Kilgour och jag har kommit fram till att merparten av de fångar, som dödas för organens skull, är utövare av den andliga metoden Falun Gong. Falun Gong-utövare kastas i fångenskap på grund av sin tro men deras dödsdomar är inte utfärdade av några domstolar. Vi har presenterat våra undersökningsresultat i rapporter i juli 2006 och januari 2007, samt november 2009 i bokform, ”Blodig skörd: Dödandet av Falun Gong-utövare för deras organs skull”.

Det finns många orsaker till att vederlägga den kinesiska regimens påstående om att fångarnas organ endast kommer från dödsdömda. Ett av dem är antalet.

Vid en transplantation krävs att den som ger och den som får organet har samma blodgrupp. Kina har inte något nationellt organdistributionsystem. Det finns ingen koordinering som ser till att patienterna får organ från samma källa. Enligt lagen måste en dödsdömd avrättas inom sju dagar efter domen.

Kina skulle behöva mer än 30 000 avrättningar om året för att kunna förse 10 000 transplantationer enbart med organ från dödsdömda. Ändå är den högsta uppskattningen av antalet avrättade fångar 5 000 om året (gjord av den italienska organisationen Hands Off Cain).

Under alla omständigheter är det fel att ta organ också från dödsdömda fångar. Den kinesiska regimen medger själv detta. Vice hälsominister Huang hävdade i augusti 2009 att avrättade dödsdömda fångar ”verkligen inte är en lämplig källa för organtransplantation”.

En övergång från att ta organ från fångar till att få människor att frivilligt donera organ skulle kräva att kineserna kom över sitt kulturella motstånd mot donationer. Ansträngningarna för att åstadkomma det måste komma från toppnivå.

Falun Gong består av uråldriga kinesiska övningar och andliga traditioner. Det förklarar delvis både den enorma populariteten bland folket och kommunistpartiets motstånd. Den förre kinesiske presidenten Jiang Zemin skrev i ett PM till centralkommittén i vilket han förespråkade ett bannlysande av Falun Gong: ”kan verkligen inte den marxism som vår kommunism har, den materialism och ateism som vi tror på, vinna över det som Falun Gong förespråkar?”

Det kinesiska kommunistpartiet borde ta till sig den modernism det förespråkar. Partitopparna borde visa ledarskap i frågan om organdonation. Kommunistpartiets alla medlemsbevis borde innehålla ett formulär för organdonation. Varje medlem i partiets centralkommitté borde lova att donera sina organ. Det hela borde starta från toppen, med ett offentligt tillkännagivande från presidenten Hu Jintao om att han kommer att donera sina organ.

David Matas är internationell människorättsadvokat, baserad i Winnipeg, Manitoba, i Kanada. Denna opinionsartikel är en förkortad version av ett tal han gav på San Diegos universitet den 11 maj i år

Översatt från engelska.