Mat från klonade djur säker hävdar amerikansk myndighet - Kanada inte övertygat
Klonade grisar födda juldagen 2001 i Storbritannien. De fem små grisarna skapades av samma företag som producerade fåret Dolly 1997. (Foto: PPL Therapeutics via BWP Media/Getty Images)


I ett beslut som ses som ett stort steg på väg mot att tillåta försäljning av klonad mat sade US Food and Drug Administration (FDA) i förra veckan att kött och mjölk från klonade djur är säkert för människor att konsumera. Kanadas hälsomyndighet är emellertid inte redo att tillåta klonad mat för kanadensiska konsumenter… än så länge.

Forskare på FDA sade att när klonade djur uppnår en ålder på 18 månader är det nästan omöjligt att notera någon skillnad mellan dem och konventionellt uppfödda djur.

Efter en fem år lång studie, i vilken kött- och mjölkprodukter från klonade kor, getter och grisar studerats, sade en amerikansk tjänsteman i ett preliminärt beslut att mat från dessa djur är ”lika säker som den mat vi äter varje dag”.

Kanadas hälsomyndighet säger att klonad mat inte kommer att få finnas på marknaden i Kanada förrän mer forskning har utförts och det amerikanska beslutet undersökts. För närvarande är det förbjudet att sälja mat från klonade djur i Kanada.

– Vi bevakar den här frågan. Vi kommer att arbeta tillsammans med andra inblandade avdelningar i den här frågan för att ge feedback till FDA under den yttrandeperiod som följer det preliminära beslutet, säger Renee Bergeron, pressansvarig på den kanadensiska hälsomyndigheten.

De närmaste tre månaderna kommer FDA att hålla offentliga överläggningar angående den klonade maten innan man tar sitt slutgiltiga beslut. Men om klonad mat tillåts i matbutikerna säger FDA att det är ”osannolikt” att speciell märkning skulle krävas, vilket upprör konsumentgrupper som hävdar att allmänheten borde att rätten att göra ett val.

Bruce Cran, ordförande i Kanadas konsumentförening, säger att konsumenterna är väldigt oroade över frågan om klonad mat, och påpekar att opinionsundersökningar har visat att 80 procent att Kanadas befolkning inte är tillfreds med tanken om att äta produkter från klonade djur.

– Vi på CAC hoppas att detta inte blir ännu en av dessa saker som myndigheterna trycker ner i halsen på oss vare sig vi gillar det eller inte. Vi kommer definitivt att göra vårt yttersta för att motsätta oss detta, säger Cran

Den amerikanska konsumentorganisationen har sagt att FDA ignorerat forskning som visar att kloning skapar mer vanskapta djur än andra reproducerande metoder som artificiell insemination eller in vitro-fertilisation, och uppmanar matbutikerna att vägra sälja klonad mat.

Sedan fåret Dolly klonades i Skottland 1997 har forskare fortsatt att klona kor och getter, av vilka en del har producerat friska avkommor. Dolly fick en ledsjukdom vid ovanligt låg ålder, och dog av en lungsjukdom när hon var sex år gammal. Många klonade djur föds vanskapta eller sjuka, eller dör helt enkel direkt efter födseln.

Enligt Kanadas hälsomyndighets hemsida har den typ av kloningsmetod som skapade Dolly, kallad kärnöverföring från kroppscell, gett upphov till oro för säkerheten i maten.

Bioteknologiska företag arbetar på att skapa genetiskt modifierade grisar avsedda att användas för organtransplantationer på människor (xenotransplantationer). Grisar anses vara bra kandidater för xenotransplantationer eftersom deras organ är ungefär lika stora som människors.

2001 lyckades samma företag som låg bakom Dolly, efter 100 misslyckade försök, producera fem klonade grisar vilka de säger saknar de gener som orsakar bortstötning av de transplanterade organen. Vissa forskare är dock oroade över att virus från grisarna ska överföras till mottagaren.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/7-1-5/50082.html