Mat eller etanol - varför inte båda
Ett majsfält. Majsen kan bli mat eller etanol. (Foto: Phillipe Huguen/AFP)


Etanol ses av många som ett komplement till fossila bränslen och många länder är positiva till användandet av etanol, men EU  hindrar odling av biobränslen. Är vetenskapen positivt eller negativt inställd till etanol, frågade sig tankesmedjan Fores.

EU verkar tillhöra de negativt inställda till etanol, eftersom de vill förhindra odling av biobränslen. EU anser att de inte ska konkurrera med odling av mat och det är bra, för biobränslet etanol görs av sådant som vete, majs och sockerrör.

EU diskuterar också att etanol kan vara miljöförstörande. EU-kommissionen vill ha en gräns på maximalt fem procents användning av biobränslen fram till 2020.

I Sverige använder vi redan fem procents biobränsle och det vill regeringen utöka. Planen var att till 2014 skulle det blandas 10 procent etanol i vanlig bensin och 7 procent i all diesel. Enligt energiminister Anna-Karin Hatt skulle den åtgärden minska bilarnas koldioxidutsläpp med 600 000 ton per år.

Efter EU:s förslag om maximalt fem procent har de svenska planerna gått i stå och den nybyggda etanolfabriken i Norrköping väntar på vad som ska hända.

Det finns emellertid andra sätt att tillverka etanol på. I vete, majs och sockerrör finns socker och socker behövs tillsammans med jäst för att tillverka  alkoholen etanol.

Etanolföretaget Sekab har sedan 2004 forskat fram en andra generationens etanol. Företaget har tagit fram en färdig metod för att bryta ner cellulosan i växters cellväggar till socker. Det skulle göra det möjligt att göra sprit av blast och stjälkar, trätoppar, rötter med mera som är outnyttjade resurser.

Dessutom forskar Lunds Tekniska Högskola kring etanolutvinningsprocessen och där säger man att det nu finns nya jäster och nya enzymer som gör att cellulosan lättare bryts ner. Då kan de flesta sockren som finns i råvaran jäsa.

Tankesmedjan Fores har gjort en innehållsanalys av 192 artiklar om etanol från inflytelserika akademiska tidskrifter. Endast artiklar som publicerats i vetenskapligt granskade och erkända tidskrifter fanns med i studien.

Innehållsanalysen tittade på förändrad markanvändning, växthusgasutsläpp, den potentiella etanol-baserade fordonsflottan samt sociala och ekonomiska frågor.

Det finns även andra frågor som togs upp av författare, som den andra generationens etanol, föroreningar och vattenanvändning i samband med produktionen av etanolen och nettovärdet.

Det som framkom av analysen rangordnades efter om författaren till studien var helt positiv (till etanol som drivmedel), positiv, neutral/ofullständig, negativ eller helt negativ.