Massivt stenras hotar Tre Raviner-dammen
Föroreningar och skräp flyter intill Tre Raviner-dammens sida. Experter har varnat för att dammen kan leda till en ekologisk katastrof. (AFP)


Enligt Chongqing Evening News har nyligen stormar och fluktuationer i Tre Raviner-dammens vattennivå lett till att en stenig massa på 3,5 miljoner kubikmeter i bydistriktet Guling i länet Yunyang riskerar att rasa ner i Yangtzefloden. Detta skulle kunna leda till att halva floden blockeras. Länet har utlyst katastrofberedskap och begränsat tillträdet till regionen.

Enligt Gulings biträdande bydistriktschef Chu är massan 300 meter lång, 600 meter bred och 20 meter tjock. Om den glider ner i floden kommer den att blockera flödet och utgöra en enorm fara för båtar.

Förra året förutspådde experter att risken för geologiska katastrofer skulle vara stor under april och maj i år.

Enligt länets övervakningsstation för geologi och miljö har massan flyttat sig en centimeter om dagen sedan 10 mars. 1 april besöktes området av Huang Jiayu, expert på förebyggande av geologiska katastrofer. Han sade att risken för att massan lossnar är stor. Situationen har förvärrats av sjunkande vattennivåer i reservoaren och betydande regnmängder.

Vattenkraftsexperten och förre professorn Huang Wanli från Tsinghuauniversitetet skrev sex brev till regimen redan under planerings- och diskussionsfasen där han opponerade sig mot Tre Raviner-projektet. Han sade att baserat på den naturliga geologin skulle dammen stoppa flödet av vatten och sand och därmed orsaka kraftig sedimentation i Chongqingområdet och även påverka Luzhou, en prefektur i Sichuanprovinsen samt Hechuan, ett distrikt i Chongqingprovinsen. Som ett resultat av detta skulle odlade fält i Sichuan komma att skadas. Det finns för närvarande inte tillräckligt med utrustning för att mäta ansamlingen av sediment över tid.

Trycket från det blockerade vattnets vikt skulle också kunna orsaka geologiska förändringar i marken och jordbävningar.

Från ett nationellt försvarsperspektiv är dammen en säkerhetsrisk, inberäknat attentatsrisk. Huang förutspådde att dammen så småningom kommer att tas bort.

Huang sade även att de första publicerade rapporterna som stödde konstruktionen av dammen hade mängder av fel. Han uppmanade regeringen att gå igenom studierna igen och hålla öppna diskussioner om specifika frågor.

1986 höll centralregeringen och det statliga rådet en serie diskussioner om Tre Raviner-projektet. Professor Huang bjöds inte in att delta. Trots sina upprepade brev till regimen om projektets skadliga effekter har han inte fått något svar.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/15100/