Massiv korruption bland lägre tjänstemän i Kina
Fordon brinner efter det att kinesiska bybor slagits med den lokala polisen på grund av korrupta markövertaganden i Zhatong i Yunanprovinsen i sydvästra Kina, 2 november 2010.


Kinesiska lägre tjänstemän som förskingrat enorma summor av pengar har väckt stor uppmärksamhet på senare år. Minst 17 fall där lägre regeringstjänstemän förskingrat mer än tio miljoner yuan har rapporterats om i kinesisk media sedan 2001. I sex av fallen var pengasummor på över hundra miljoner yuan involverade (ungefär lika mycket i svenska kronor).

Den 31 mars rapporterade Southern Weekly om en domare i högsta domstolen som specialiserat sig på tjänstefel indikerat att många fall aldrig offentliggjorts.

Somliga av huvudpersonerna i dessa korruptionsfall är lokala partitjänstemän längst ner i den administrativa hierarkin, inklusive de som inte ens räknas till tjänstemannaklassen, som partikadrer, administratörer på låg nivå och till och med en förman för ett städteam, enligt artikeln.

Olika undersökningar och studier har visat att korruptionen på lägre nivåer har ökat de senaste tre åren. Tretton av de sjutton fallen som Southern Weekly rapporterade om inträffade efter 2008.

Markstölder över hela Kina har också lett till korruption bland bykadrer. Liu Huaiyin, partisekreterare i ett litet samhälle i Anhuiprovinsen tog exempelvis emot nästan tio miljoner yuan i mutor mellan 2001 och 2008. Bland de elva mutor han anklagas för att ha tagit hade nio med markövertagande att göra. Den kinesiska statliga median kallade honom för ”den girigaste bykadern i Anhui”.

Wang Yuanli, förman för ett städlag, tog sig till toppen av listan över de tjänstemän som förskingrat mest i Pekings Yanshandistrikt. Enligt statlig media förskingrade han 2,2 miljoner yuan på åtta år, mestadels i städavgifter.

Men det är inom naturtillgångar som de största möjligheterna för tjänstemän att stoppa händerna i syltburken har uppenbarat sig. Ett litet departement kan i vissa fall komma att kontrollera den lokala ekonomin. I Laiyang i Hunanprovinsen har exempelvis ett kontor för skatteindrivning och hantering av mineralresurser samlat på sig 400 miljoner yuan årligen sedan 2004, vilket är en fjärdedel av stadens omsättning. I fjol utreddes sammanlagt 55 personer inom personalen för korruption.

En tjänstemans makt har inte bara med hans position att göra. Många lägre tjänstemän har över tid byggt upp ett avancerat nätverk och därmed blivit maktfaktorer på vissa områden, helt på egen hand.

Ofta finns det högre rankade beskyddare bakom de lägre tjänstemännen, men de avslöjas inte när den lägre tjänstemannen åker dit, enligt Southern Weekly.

Som exempel nämndes fallet med Geng Xiaoju, som 2006 var ekonomiansvarig på Hankous tågstation i staden Wuhan. Han ställdes inför rätta för att ha förskingrat över åtta miljoner yuan. Liu Zhixiang, som då var biträdande chef för Wuhans järnvägsbyrå, utreddes under samma period. Fem år senare sparkades Lius bror, Liu Zhijun, som då var järnvägsminister, på grund av korruption.

Förskingringsfall och korruption bland högre uppsatta tjänstemän har också tidigare uppmärksammats i kinesisk media, men enligt China Media Project har en rapport som innehöll detaljerad data ”tagits bort på grund av misstänkta brott mot propagandareglerna”.

Zhao Xiao, som är ekonomiprofessor på University of Science and Technology i Peking, publicerade en artikel i Shanghai Securities News den 20 oktober 2006 där han citerade ett forskningsprojekt mellan olika kinesiska departement och kontor.

Enligt rapporten, som också citerades av China Media Project, konstaterade den kände ekonomen He Qinglian, att det i slutet av mars 2006 fanns 27 310 personer i Kina med tillgångar på över 50 miljoner yuan och 3220 med tillgångar på över 100 miljoner yuan. Bland de sistnämnda var 2932 söner och döttrar till högt uppsatta tjänstemän som hade sammanlagda tillgångar på över 2,05 biljoner yuan. De utgjorde 91 procent av de med tillgångar på över 100 miljoner.

Zhao konstaterade även i sin artikel att undersökningar visade att dessa tillgångar mestadels samlats ihop med illegala medel eller medel som utåt sett var legala, men innefattade att man drog fördel av familjemedlemmars makt och pengar.

Under de fem år som gått sedan rapporten publicerades anses de förmögenheter som tjänstemän på alla nivåer förskingrat ha växt i rasande takt. Det ovan nämnda fallet med järnvägsministern Liu Zhijiun är ett exempel.

Premiärminister Wen Jiabao, nummer två i kommunistpartiets hierarki, erkände i ett möte med det statliga rådet den 25 mars att korruption fortfarande genomsyrar hela statsapparaten.

Utomstående observatörer pekar enhälligt ut godtycket, autokratin och ogenomskinligheten i kommunistpartiets styre som skälet till detta.

Översatt från engelska.