Massdöd bland delfiner
Flasknosdelfiner


Mängder av flasknosdelfiner har sedan i juni rapporterats döda längs hela USA:s östkust rapporterar USA:s havsforskningsinstitut National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Ett diagram som jämför antalet strandade delfiner längs kusterna under de senaste sex åren visar att siffrorna för 2013 är ungefär fyra gånger högre än normalt. De flesta dödsfallen förekom nära delstaten Virginia där mellan 45 och 50 delfiner har redovisats som strandade i juli.

NOAA misstänker en smittsam patogen, men de kommer att fortsätta utvärdera möjliga orsaker. Preliminära tester av vävnader från en delfin visar att den kan ha dött av en morbillivirusinfektion, samma virus som orsakar mässling hos människor, men det är ännu för tidigt att säga, rapporterar NOAA.

Samma morbillivirus misstänktes ligga bakom massdöden av delfiner 1987 då närmare 750 delfiner spolades upp på land längs ostkusten. Under lång tid var dödsfallen ett mysterium och många tillskrev dem till föroreningar eller algblomning. I mitten av 1990-talet blev morbilliviruset den troligaste orsaken till delfindöden.

”Morbillivirus är ett relativt nytt virus som angriper immunsystemet hos en organism. När viruset har brutit sig in i immunförsvaret sprider det sig till lymfkörtlarna och andningsorganen”, förklarade Kellie Lewis, Connie Driggers och Michelle Rothenberg i en rapport med titeln, Biology of Marine Mammals, (Biologi av marina däggdjur) 1998.

År 2006 spolades omkring 300 delfiner upp på en strand på ön Zanzibar utanför Tanzania, enligt SvD.

Viruset som angriper delfinerna påminner om mässlingen hos människor.

Lotta Svedin (Epoch Times) bidrog till artikeln.

Översatt från engelska


Diagram över strandade delfiner (Foton: NOAA)

Diagram över strandade delfiner (Foton: NOAA)