Massavhoppen från Kinas kommunistparti uppmärksammades i Göteborg
Fotografierna om kommunistpartiets historia drog till sig nyfikna på Drottningtorget den 20 augusti. (Foto: Khosro Zabihi/Epoch Times)


Tuidangcentret i Sverige anordnade i samarbete med Epoch Times en utställning och delade ut artikelserien Nio kommentarer om kommunistpartiet på Drottningtorget i Göteborg i lördags.

Många västerlänningar är helt ovetande om den frigörelseprocess som har pågått i Kina sedan 2004. Cirka 60 000 kineser tar dagligen avstånd från den kinesiska regimen.

Det sker mycket tack vare en artikelserie som Dajiuyan (den kinesiska utgåva av Epoch Times) publicerade för 7 år sedan. I den här artikelserien berättas ingående om den verkliga bilden av kommunistpartiet genom analys av partiets historia och alla kampanjer. Och varför mer än 80 miljoner kineser dödats eller dött en onaturlig död sedan partiet tog makten 1949.

Utställningen på Drottningtorget låg i all enkelhet på marken och bilderna från det Kinesiska kommunistpartiets historia drog till sig nyfikna förbipasserande.

Benjamin Kong, kinesisk läkare som har bott i Växjö i flera år, berättar att Tuidang, som ungefär betyder att hoppa av eller ta avstånd från partiet, handlar om ett moraliskt val för kineser; en kamp mellan ont och gott.

– Det kinesiska folket kan välja att fortsätta vara med i kommunistpartiet och kommer då att gå mot en moralisk avgrund, mot en politisk, miljömässig och kulturell katastrof. Eller så kan kineserna välja en annan väg, genom att ta avstånd från partiet, välja att vara moraliska och goda igen. Ingen kan undgå att göra ett val, säger Benjamin Kong, som var med från Tuidang-centret på Drottningtorget.

Benjamin Kong är säker på en sak, att slutet för kommunistpartiet nalkas och att Tuidang-rörelsen hjälper kineser att undgå den faran.

– Det onda partiet är som ett svävande tåg, som kidnappat ett stort antal kineser, och är på väg att glida ner i avgrunden. Tåget i sig är bundet till ett öde som innebär förstörelse, och passagerarnas säkerhet är hotad. Tuidang hjälper dessa människor att lämna den farliga situationen, att hoppa av tåget, för att undvika att bli begravd tillsammans med det onda kommunistpartiet, säger Benjamin Kong.

Anders Eriksson, grafiker och musiker, bidrog med sin gitarr och sånger om mänskliga rättigheter. Han tycker det är givande att delta i den här sortens manifestationer.

– Många förbipasserande tycker att 100 miljoner avhopp är imponerande och positivt. Många känner till att kommunistpartiet bryter mot mänskliga rättigheter, men det behövs mer djupgående kunskap och det ger de Nio kommentarerna, säger Anders Eriksson.

De flesta av kineserna tar avstånd från kommunistpartiet genom att kontakta nätsidan Tuidang.epochtimes.se. En ansvarig på hemsidan sade tidigare till Epoch Times att de flesta kineser gör sina utträden under pseudonym men att vissa använder sitt riktiga namn.

Tuidang-rörelsen är landsomfattande i Kina och uttalanden om avhopp kan hittas på lyktstolpar, busstationer, anslagstavlor och även på sedlar i Kina.

Yi Rong, som är ordförande för den globala Tuidang-centret har sagt till Epoch Times, att kineserna har insett kommunistpartiets onda natur, och att antalet som lämnar partiet kommer att öka allt snabbare.

– Allteftersom böcker och videos med Nio kommentarer om kommunistpartiet sprids i Kina kommer processen att gå snabbare. Partiet kommer snart att upplösas. När det når en kritisk punkt kommer det kollapsa av sig självt, säger Yi Rong.