Massajernas livsstil skyddar mot hjärt-kärlsjukdomar
Massajkrigare från norra Tanzania på besök i London i april 2008. (Foto: Shaun Curry/AFP)


Om du vill hålla dig frisk, gör då som de afrikanska massajerna och promenera flitigt. Det är massajernas aktiva livsstil som skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomar visar en studie från Karolinska institutet.

Det finns starka bevis för att ett stort intag av mättade animaliska fetter medför en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Många forskare har därför förvånats över att massajer, som lever som nomader i Kenya och Tanzania, mycket sällan drabbas av hjärt-kärlsjukdom, trots att deras kost är mycket rik på animaliska fetter och fattig på kolhydrater.

Studien från Karolinska institutet visar att hemligheten kan ligga i ett flitigt promenerande.

Man har tidigare ansett att massajerna är genetiskt skyddade mot hjärt-kärlsjukdom. Nu talar en unik studie, utförd av forskaren Julia Mbalilaki i samarbete med forskare från Norge och Tanzania, för att förklaringen snarare ligger i massajernas aktiva livsstil.

I studien undersöktes livsstil, kost- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos 985 medelålders män och kvinnor i Tanzania, varav 130 var massajer, 371 bönder och 484 storstadsbor. I linje med tidigare studier visar resultaten att massajerna åt mer animaliskt fett jämfört med bönderna och stadsborna. Samtidigt hade massajerna den lägsta risken att drabbas av hjärt-kärlssjukdomar, det vill säga, den lägsta kroppsvikten, det minsta midjemåttet och det lägsta blodtrycket i kombination med en gynnsam blodfettbild.

Utmärkande för massajernas
livsstil var den mycket höga nivån av fysisk aktivitet. De gjorde av med 2 500 fler kilokalorier per dag än basbehovet, jämfört med 1 500 kilokalorier per dag hos bönder och 891 kilokalorier per dag hos stadsbor i Tanzania.

Enligt forskarna skulle de flesta västerlänningar behöva gå ungefär två mil om dagen för att uppnå en energiförbrukning som motsvarar massajernas.

Nu tror forskarna att det är massajernas fysiska aktivitet snarare än genetiska faktorer som skyddar dem.

– Det här är första gången riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom kartläggs hos massajer. Med tanke på att de rör sig extremt mycket framstår det inte längre som konstigt att massajer får litet midjemått och bra blodfettsbild, trots mängden animaliskt fett i kosten, säger Julia Mbalilaki i pressmeddelandet från Karolinska Institutet.