Massabruk struntar i litet utsläpp


Miljöförvaltningen i Varberg kräver att Värö massabruk renar avloppet från personaltoaletterna bättre. Bruket anser att det är för petigt. Tillverkningen släpper ut 40 kilo fosfor per dygn mot toaletternas 250 gram.

Bruket anser att kravet är för petigt, skriver Hallands Nyheter. Södras pappersmassabruk i Värö har tillstånd att släppa ut 40 kilo fosfor per dygn i havet. Fosforn finns i vatten från tillverkningsprocessen.

Avloppet från personalens duschar och toaletter bidrar med 250 gram fosfor per dygn. Det är inte så mycket. Men räknat per liter vatten är det mer än tillåtet. Halten ligger på 2,4 milligram fosfor per liter. Miljödomstolen har ålagt bruket att utreda hur utsläppen kan minskas till 0,5 milligram per liter.

Södra tycker att avloppsvattnet är försumbart jämfört med brukets totala utsläpp. En skitsak, kanske man kan säga. Dessutom skulle det kosta 1,5 miljon kronor att bygga om reningsverket som tar hand om vattnet från duschar och toaletter.

I remissrundan stödjer miljöförvaltningen i Varbergs kommun domstolens krav. Om koncernen Södra får mildare krav för att den förorenar mycket, kan även privatpersoner i närheten av bruket hävda att de inte heller behöver förbättra sin avloppsrening, framhåller miljöförvaltningen.