Marknaden för lyxfastigheter i Hongkong skjuter i höjden
Lyxlägenheter i Hongkong. Marknaden för lyxlägenheter i Hongkong har skjutit i höjden på sista tiden. (Foto: Laurent Fievet/AFP/Getty Images)


Hongkongs marknad för lyxfastigheter har nått en historisk topp genom att växa med 40 procent under 2010, enligt fastighetsbyrån Centraline Property.

Enligt deras rapport uppgick värdet på transaktionerna för fastigheter värda 10 miljoner Hongkongdollar (HK$, värda ungefär lika mycket som en svensk krona) eller mer under 2010 till sammanlagt 196,7 miljarder HK$.

Den formidabla tillväxten har gått förbi fastighetsboomen 1997 som följde på regeringens introduktion av elektroniska transaktioner av fastighetsdata året innan.

Enligt Dow Jones Newswire Information låg transaktionerna det året på 173,8 miljarder HK$.

Antalet lyxlägenheter som bytte ägare under 2010 växte med 33 procent till 8642, vilket var det högsta antalet sedan 1997, när man bokförde 9532 affärer av det här slaget, enligt rapporten.

Hongkong står inför en fastighetskris eftersom priserna fortsätter att skjuta i höjden på en marknad där tillgång inte når upp till efterfrågan. Tusentals människor finner det allt svårare att äga sin lägenhet och många bor under usla förhållanden, hopträngda på små ytor.

Analytikerna menar att den drivande kraften bakom prisökningen är den växande efterfrågan från köpare från det kinesiska fastlandet, som lockas av Hongkongs fria marknadsekonomi och relativa politiska frihet. 

Samtidigt har Hongkong lovat bygga nästan 75 000 lägenheter för låginkomsttagare allt eftersom storstaden försöker lösa problemet med bostadsbubblan.

Eva Cheng, Hongkongs transport- och bostadssekreterare talade i förra veckan inför parlamentet, det lagstiftande rådet, och sade då att initativet med nya billiga bostäder kommer sättas i verket under de närmaste fem åren och att det kommer få ner vänteperioderna till de mål som satts upp.

– Om vi kan bygga 15 000 lägenheter om året och få tillbaka 15 000 lägenheter från sådana som flyttar kan vi nå målet på en ungefär tre år lång vänteperiod, sade Chen enligt South China Morning Post.

Bostadsbyråns prognos är att omkring 74 600 av hyreslägenheterna kommer att ha byggts 2015. Detta inkluderar 13 800 lägenheter i år och 11 200 nästa år, enligt tidningen.

För närvarande innehas en tiondel av lägenheterna av ensamstående under 60 års ålder. Det här har lett till extra press på de ansökande enligt Chen, eftersom mer fastigheter krävs för att hysa ensamstående än familjer.

I slutet av september förra året stod 137 000 i allmän bostadskö, enligt statlig statistik.

Av dessa var 41 procent ensamstående under 60 år. 75 000 var familjer och 5000 var äldre ensamstående.

Enligt byrån klassades omkring 5600 hushåll som underbebodda. Enligt reglerna är en allmän hyreslägenhet för stor om bostadsytan per person överstiger 30 kvadratmeter. I sådana fall måste hyresgästen byta till en mindre lägenhet.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48935/