Märkligt fenomen i meteoritkrater


Ett märkligt fenomen har upptäckts i byn Gulong i Kina, där en rund grop med en diameter på 1,8 kilometer har funnits sedan forntiden. Gropen har befunnits ha uppstått på grund av ett meteoritnedslag i området.

När byborna i Gulong hämtar vatten från brunnar finns det, enligt Chinese Science Bulletin, alltid ett oljeskikt överst på vattnet. Efter att den svarta jorden i den här byn har torkats är den dessutom brännbar.

Träd, gräs, grödor och andra växter växer väldigt bra i byn. Just nu finns det 64 familjer i byn, varav 30 har efternamnet Feng. Byborna blir sällan sjuka, så byn är känd som en plats där man lever länge.

Byborna lever helt på det de själva producerar då utvecklingen på landsbygden är väldigt långsam. Det finns inga industrier och mycket lite föroreningar i miljön. Eftersom byn är omgiven av berg är den väldigt isolerad och påverkas sällan av världen utanför. De här fenomenen är därför sannolikt kopplade till själva gropen.

Experter har kommit med förklaringen att ett stort antal växter dog och omvandlades till kol för tusentals år sedan, så att jorden blev till torv. Eftersom jorden innehåller en stor andel kol kan den brinna. Samtidigt kan vattnet inte rinna igenom torven vilket resulterar i att olja hamnar i brunnarna.

Hur skapades då gropen? Efter tre års undersökningar publicerade en grupp forskare ledda av Chen Ming på Guangzhou Institute of Geochemistry of the Chinese Academy of Sciences 2007 en artikel som bekräftade att gropen i Liaoning Xiuyan var en krater från ett meteoritnedslag. När meteoriten slog ned formades gropen genom deformering och smältning av berg och mineraler.

Chen analyserade materialet i gropen och uppskattade att meteoritnedslaget inträffade för 50000 år sedan. Vatten samlades i gropen och skapade till slut en 100 meter djup sjö. För omkring 39 000 år sedan började sjön gradvis minska i storlek på grund en öppning i gropens östra vägg, och den nuvarande skålliknande dalen skapades.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/27448/