Margaret Thatcher är död
Den tidigare brittiske premiärministern, baronessan Margaret Thatcher, på boksignering på Hatchards i Piccadilly, London, den 3 april, 2002. (Foto: Hugo Philpott/AFP/Getty Images)


Storbritanniens tidigare premiärminister Margaret Thatcher avled av en stroke på måndagsmorgonen. Thatcher blev 87 år, född i oktober 1925. Hon var premiärminister i Storbritannien i drygt elva år, mellan 1979 och 1990.

Kondoleanser har strömmat in från hela världen.

Barack Obama, USA:s president:
”Med baronessan Margaret Thatchers bortgång har världen förlorat en av de stora förkämparna för frihet och Amerika har förlorat en sann vän. Som dotter till en livsmedelshandlare som blev Storbritanniens första kvinnliga premiärminister är hon en förebild för våra döttrar, ingenting är omöjligt. Som premiärminister återupprättade hon förtroendet och stoltheten som alltid har varit Storbritanniens kännetecken när det var som störst. Hon gav sitt fulla stöd till vår transatlantiska allians och visste att med kraft och beslutsamhet kan vi vinna det kalla kriget och utvidga löftet om frihet.”

”Här i Amerika kommer många av oss aldrig glömma när hon stod sida vid sida med president Reagan och påminde världen om att vi inte bara följer med i historiens strömmar, vi kan forma den med moralisk övertygelse, orubbligt mod och en vilja av stål. Michelle och jag sänder våra tankar till Thatchers familj och hela brittiska folket. Vi ska fortsätta det arbete som hon ägnat sitt liv åt – fria människor som står tillsammans fast beslutna att forma sitt eget öde.”

Källa: Vita huset

Buckingham Palace:
”Drottningen tyckte det var tråkigt att höra nyheten om baronessan Thatchers död. Hennes Majestät kommer att skicka ett privat kondoleansbrev till familjen.”

Källa: CNN

David Cameron, Storbritanniens premiärminister:
”Det är en verkligt sorglig dag för vårt land i dag. Vi har förlorat en stor premiärminister, en stor ledare, en stor britt. Som vår första kvinnliga premiärminister lyckades Margaret Thatcher mot alla odds. Och Margaret Thatcher var inte bara ledare för vårt land, hon räddade vårt land. Och jag tror att hon kommer att minnas som den största brittiska premiärministern i fredstid.”

”Idag ska vi framför allt tänka på hennes familj. Vi har förlorat en stor offentlig person, men de har förlorat en mycket älskad mor och mormor och vi tänker på dem idag.”

Källa: The Guardian, Storbritannien

George W. Bush, tidigare USA:s president:
”Laura och jag är ledsna över baronessan Margaret Thatchers död. Hon var en inspirerande ledare som principfast guidade sitt land med självförtroende och tydlighet. Premiärminister Thatcher var ett föredöme med sin styrka och karaktär. En stor allierad som stärkte det speciella förhållandet mellan Storbritannien och USA. Laura och jag förenar oss med Storbritanniens folk i minnet av denna starka kvinna och väns liv och ledarskap.”

Källa: The Guardian, Storbritannien

Tony Blair, tidigare brittisk premiärminister:
”Mycket få ledare har ändrat, inte bara det politiska landskapet i sitt eget land, utan i hela världen. Margaret var en sådan ledare. Hennes globala påverkan var stor. Och några av de förändringar hon gjorde i Storbritannien bibehölls, åtminstone i vissa avseenden, av 1997 års Labourregering och kom också att implementeras av regeringar runt om i världen.”

Källa: The Guardian, Storbritannien

Henry Kissinger, utrikesminister under presidenterna Nixon och Ford:
”Hon var en ledare med starka övertygelser, stor ledarskapsförmåga och extraordinär personlighet. Hon var en kvinna som visste att en ledare måste ha starka övertygelser eftersom det var svårt för allmänheten att orientera sig om inte deras ledare visade vägen. Hon tyckte inte att det var hennes jobb att hitta en medelväg.”

Källa: CNN

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler:
”Som mångårig premiärminister formade hon det moderna Storbritannien som få har lyckats med. Hon var en av de största ledarna i världspolitiken på sin tid. Individens frihet stod i centrum och hon erkände kraften i frihetsrörelserna i Östeuropa på ett tidigt stadium. Och hon stödde dem. Jag kommer aldrig att glömma hennes medverkan till att övervinna Europas delning och slutet på det kalla kriget.”

”Margaret Thatcher var inte feministisk men som kvinna på den högsta demokratiska posten, när detta var långt ifrån vanligt, visade hon att hon var ett föredöme. Mina tankar och sympatier är hos hennes barn.”

Källa: BBC

Sir Bernard Ingham, pressekreterare till lady Thatcher när hon var premiärminister:
”Det är en mycket sorglig dag. Vi har förlorat nittonhundratalets mest enastående premiärminister i fredstid. Hon var den perfekta premiärministern – hon visste vad hon ville göra och gjorde det. Hennes elva år var helt enastående. Hon höjde Storbritanniens ställning i världen och förändrade själva landet Storbritannien.”

Källa: The Guardian, Storbritannien

Översatt från engelska