Maorier gör anspråk på del av miljardärs egendom
Maoriske stamäldsten Tony Mako välkomnar med powhiri - en gammal maorisk sed vid välkomnande av främlingar till helig mark - och hälsar besökare till Matarikifestivalen på toppen av berget Te Mata vid Hawkes Bay på Nya Zeelands ostkust, i juni 2005. (Foto: David Hancock / AFP / Getty Images)


Ett markområde i Cape Kidnappers på östkusten av Nya Zeelands nordö såldes felaktigt till den amerikanske miljardären Julian Robertson, säger maorierna från Hawkes Bay.

Den maoriska markdomstolen har mottagit en ansökan från maorier med krav på att Rangaika, en 130-hektar stor jordlott, återlämnas i maoriernas ägo.

Enligt New Zealand Press Association (NZPA) hävdar maorierna i Hawkes Bay att marken är en del av ett reservat tillhörande urbefolkningen.

Cape Kidnappers, en udde i södra änden av Hawkes Bays kustremsa, har ett magnifikt kustlandskap och är känt för att vara häckningsplats för havssula och andra inhemska havsfåglar.

År 2001 köpte Robertson, investerare och utvecklare, Summerlee Station och döpte senare om det till ”Cape Kidnappers”.

Han byggde därefter en internationell golfbana som drog turister och gav arbete åt lokalbefolkningen.

År 2004 planerade Robertson att bygga ett lyxhotell på egendomen men det avslogs av miljödomstolen efter starkt motstånd från Kungliga skogs- och fågelskyddsföreningen, bland andra grupper.

John Moananui, den äldsta manlige ättlingen till 1800-talets hövding Whakato, säger att Rangaiki är av stor betydelse för Ngati Hawea-folket, enligt Dominion Post.

Endast outnyttjad mark krävs tillbaka i ansökan till Maoriska markdomstolen.

1866 förlänades marken i fråga av kronan till Karauria Pupu, som, enligt rättsforskare Nee Harland, sålde den till James Gordon trots att han bara förvaltade den. Han var inte ägaren.

Nee Harland säger till NZPA att om ”domstolen dömer till Moananuis fördel, skulle det skapa ett prejudikat som kan tillämpas på annan reservatsmark runt om i Nya Zeeland.”


Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/41859/