Mao dras inför rätta
En staty av Mao, där en bloggare skrivit orden "erkänn!" eller "ångra!" (Foto från internet)


Offer för Maos kampanj mot ”högerelement” under 1957, före detta akademiker och intellektuella som nu är pensionärer, planerar en grupptalan för att dra den döde diktatorn inför rätta.

Under Mao iscensatte kommunistpartiet 1957 rörelsen mot högerelement, för att rensa ut Kinas intellektuella elit, som ansågs som ett ideologiskt hot mot regimen. Mer än 550 000 lärare, advokater, författare, akademiker och intellektuella som ansågs vara kritiska mot kommunismen drabbades av brutal repression. De flesta skickades till arbetsläger eller förvisades till avlägsna områden för att arbeta som bönder. De utsattes för svåra omständigheter och grym behandling, som tortyr och offentlig förnedring.

20 år efter Maos död upphävdes domarna mot ”högerelementen”, men den kinesiska regimen har aldrig svarat på offrens krav på kompensation för fysiskt och psykiskt lidande och inkomstförluster under dessa år.

Bara ett par tusen av de drabbade är vid liv idag, men dessa pensionärer håller på att bli allt mer högljudda i sina krav på rättvisa.

I mars 2007, 50 år efter utrensningen av högerelement, skickade 61 drabbade ett öppet brev till kommunistpartiets centralkomitté, folkkongressen och statliga rådet, där man efterfrågade rättvisa och kompensation för offren. Över 2 000 personer skrev på petitionen vid det tillfället.

Sedan dess har kommunistpartiets centrala propagandadepartement upprätthållit ett förbud i kinesiska medier att diskutera rörelsen mot högerelementen.

Offrens senaste strategi är att dra Mao inför rätta.

Tie Liu betyder ”ström av järn” och är det alias som Huang Zeronga använder. Han är en framstående kinesisk journalist och före detta redaktör för Chengdu Daily, men även en överlevare av rörelsen mot högerelementen. Han pekades ut som högerelement 1957 och fick tillbringa 23 år i arbetsläger innan hans dom upphävdes 1980.

Sedan april 2007 har Tie Liu upprepade gånger offentligt bett Hu Jintao att ta avstånd från Mao. 2008 började han och andra drabbade av utrensningarna på 50-talet publicera en serie nyhetsbrev som de kallade ”spår av det förflutna”, där så kallade ”högerelement” berättade sina historier. De kinesiska myndigheterna konfiskerade och förbjöd publikationen i augusti 2009.

2010 etablerade Tie Liu i stället Tie Liu News Foundation för att hjälpa journalister och författare som blev offer för rörelsen.

Den 1 juni gjorde Tie Liu ett djärvt drag och skickade ut ett brev där han uppmanade till en grupptalan. Det publicerades på människorättssajten canyu.org som grundats av utlandskineser.

I brevet står: ”Förena er, alla offer för högerelementkampanjen 1957 i hela Kina! Lämna in en stämning mot Mao Zedong till högsta domstolen, för hans hänsynslösa brott mot Kinas grundlag, hans förakt för människoliv och de mord han begått.”

Tie Liu har redan fått åtskilliga som stödjer honom bland resten av ”de gamla från -57” som de ibland kallar sig.

Ji Zengshan och Wang Shuyao, som är två andra offer från Pekinguniversitetet, Peng Mutao och Liu Bing från Chengdu och Niu Lihua från Chongqing kräver nu att Mao ställs inför rätta som mördare, för att upprätthålla rättvisan och stilla folkets vrede.

Hu Xianzhong, även han ett före detta utpekat ”högerelement”, reagerade på följande sätt: ”Utmärkt! Processen måste genomföras offentligt. Alla högerelement och deras barn borde skriva under. Jag stödjer det helhjärtat. Vi borde ta stämningen till internationella brottmålsdomstolen i Haag. Mao föklarade folk skyldiga bara för att de sagt saker som han inte tyckte om, vilket strider mot Kinas grundlag från 1954 och universella principer om mänskliga rättigheter.

En annan som stödjer grupptalan mot Mao Zedong är den välkände ekonomen Mao Yushi (inget släktskap med Mao Zedong). Strax innan Tie Lius upprop publicerade Mao Yushi en artikel där han rekommenderade att Mao Zedongs status officiellt skulle sänkas från den mycket kontroversiella upphöjda status han har idag till en vanlig person.

Detta förslag har fått stort gensvar på internet, men hårdföra kommunistpartimedlemmar slog tillbaka och sade att Mao Yushi borde gripas för att han ”våldsamt attackerat Mao Zedong, demoniserat kommunistpartiets historia, medvetet skapat oro och oordning”.

Mao Yushi tackade även Tie Liu och skrev att det var en utmärkt idé att åtala Mao Zedong. ”Det är en handling som är i linje med rättvisan. Över hela världen är det allmänt accepterat att Mao tillsammans med Adolf Hitler och Josef Stalin är en av de tre värsta mördarna under 1900-talet. Kina förblir det enda land som behåller Mao på en piedestal. Det är ett land där kommunistpartiet har vänt upp och ner på saker och ting fullständigt och suddat ut skillnaden mellan rätt och fel. Det är ett land där fakta har dolts och framtiden är mycket oviss om vi inte rättar till den här situationen nu.”

Tie Liu svarade: ”Du behöver inte tacka mig, det här är vad jag måste göra. Deras försök att åtala dig är detsamma som om de skulle åtala mig. Jag måste slå tillbaka”.

Ye Guanting, ett offer för kampanjen mot högerelement, ansåg även han att förslaget var mycket viktigt  och låg rätt i tiden, och han förkastade de som ville se rättsliga åtgärder vidtagna mot Mao Yushi.

”De här maoistclownerna är galna. Hur kan de stoppa historiens hjul? Även om de har regimens stöd är folk inte beredda att gå tillbaka till Maos dagar. De har visat sitt förakt för folket och vi vill ställa oss på andra sidan för att visa dem att allmänheten inte kan förödmjukas. Vi högerelement har ryggrad. Vi är inte rädda för repression. Vi kommer visa alla att vi kan leva som människor. Om högsta domstolen vägrar att ta upp fallet tar vi det till FN! Låt världen få veta att Kinas högerelement inte låter sig skrämmas!” skrev Ye.

Liu Wu från Shenzhen skrev: ”Tack för att ni påbörjat åtalet mot folkfienden Mao Zedong. Ni har mitt fullständiga stöd. Mao är källan till alla brott i Kina. Om vi inte går till botten med grundorsaken till all denna ondska kommer varken landet eller folket att få en enda dags fred. Jag hoppas att alla kommer ropa: ‘Sparka ut Maos ruttna lik ur mausoléet, riv ner hans porträtt från himmelska fridens torg!’ Förena er, offren från 1957! Krossa maoisternas motattack! De flesta offren för kampanjen mot högerelement var Kinas elit … detta är det slutliga tillfället att handla enligt vårt samvete.”

Chen Kerong, ett annat offer, skrev: ”Maoister och kapitalistlakejer har slagit sig samman. Deras strategi är påtvingad glömska, att vänta på att alla gamla högerelement ska dö. Vi kan inte sitta och vänta. Det här är den slutliga uppgörelsen. Åtala diktatorn Mao, utan förbehåll. Sanningen är på vår sida. Världens folk är på vår sida. Låt oss alla gå samman och göra det här!”

Mao anses skyldig till över 60 miljoner kinesers onaturliga död under fredstid.

Översatt från engelska