"Månstenen" var av trä
En bild av den förmodade stenen från månen tagen vid utställningen ”Fly me to the Moon” på statsmuseet (nationalmuseet) i Amsterdam i oktober 2006. (Foto: Koen Suyk/AFP/Getty Images)


En månsten som en holländsk diplomat fått i gåva av Amerika är inget annat än ett stycke förstenat trä.

Föremålet skänktes av den tidigare amerikanske ambassadören i Nederländerna J. William Middendorf, till Willem Drees, tidigare premiärminister i Holland när Apollo 11 astronauterna var på besök 1969.

Efter Drees död 1988 skänktes stenen till Amsterdams statsmuseum. 

Xandra van Gelder, chefredaktör för museets tidskrift Oog, inledde en undersökning av stenens äkthet. Hon säger att tvivlen började när månexperterna ifrågasatte äktheten på stenen när den visades på utställningen ”Fly me to the Moon” 2006.

Månexperterna berättade att astronauterna bara tog ett fåtal stenar med sig och att alla behölls av NASA för undersökningar (i forskningssyfte).

Van Gelder sade:

– Om de skulle ha gett bort några stenar från månen 1969 (vilket inte skedde), så skulle de vara av kornstorlek. Med syfte på ”månstenen” sade hon – så är den liten för att vara en sten, ungefär som en tändsticksask.

Vid en undersökning på ett universitetet i Amsterdam har man fastställt att stenen är en vanlig bit förstenat trä.

Det stannar i museets samling, eftersom alla våra föremål har sin egen historia, och nu har ett nytt kapitel lagts till, sade van Gelder

Vid ett tillfälle var stenen försäkrad för (cirka 50 000 euro) knappt 500 000 kr. Nu är det (ca 500 euro) knappt 5000 kr, säger van Gelder.

Det finns många spekulationer om syftet med att ge stenen som gåva. Var stenen given för att avsiktligt vilseleda människor, eller har Drees missuppfattat gåvan?

Van Gelder fortsatte:

– På kortet som gavs tillsammans med stenen, stod det inte bokstavligt att det var en sten från månen… men det som är konstigt är varför man skulle ge en sådan obetydlig sak som minnessak, det förstår jag inte.

– Juliana, den tidigare holländska drottningen fick till exempel en kopia av de plakat som lämnats kvar på månen, en sådan gåva kan jag förstå. Det är för att minnas ett sådant viktigt ögonblick.

– Men varför ge en sten som inte har något att göra med månlandningen?

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/22067/