Mänskliga rättigheter utkastade från pingishall
Frida Johansson Metso i Liberala Ungdomsförbundet håller i de kinesiska tecknen för mänskliga rättigheter. Dessa ansågs för känsliga för att visas på en pingistävling som TV-sändes i Kina. (Foto: LUF)


På söndagen hölls pingistävlingen Sweden Open Championships i Eriksdalshallen i Stockholm. I finalen mellan Kina och Singapore höll representanter från Liberala ungdomsförbundet upp två skyltar med texten ”mänskliga rättigheter” på kinesiska, i förhoppning att det skulle synas i den direktsända TV-sändningen i Kina. Skyltarna togs dock ifrån dem och de blev utkastade av de svenska funktionärerna.

Enligt Liberala ungdomsförbundet ska representanterna ha suttit tysta utan att göra mycket väsen av sig.

– Jag är förvånad över att de svenska funktionärerna blev så upprörda. Det var ju frågan om en mycket ofarlig manifestation, säger förbundsordförande Frida Johansson Metso i ett pressmeddelande.

Efter att skyltarna beslagtagits bad LUF:s representanter att få dem tillbaka samt en förklaring till agerandet. Då blev de portade.

– En funktionär sade att de pratat med de kinesiska spelarna som sagt att det var demokrati i Kina. De tog illa upp av vårt budskap. Men vi har ett ansvar att inte behandla diktaturer som vilka länder som helst. Jag vill att de ska veta att människor protesterar mot förtrycket som pågår i Kina.

Tanken med manifestationen var att visa att Sverige inte tar emot diktaturen Kina som vilket land som helst. Enligt LUF lovade idrottsvärden under Burmadebatten att trycka på Kina, men att man hittills inte sett annat än oro för att stöta sig med Kina.

– ”Pingpongdiplomati” öppnade kommunikationsvägar mellan Kina och USA 1970-talet. Pingisspelare hjälpte den gången till att öppna kommunikationer för politiska samtal. Nu betyder ”pingpongdiplomati” att demokratierna tiger och spelet prioriteras framför mänskliga rättigheter, säger Frida Johansson Metso.

Hon säger även:
– Jag undrar vad helgens idrottsutbyte har gett det kinesiska folket. Har utbytet fört dem närmare demokrati och mänskliga rättigheter – eller har de än en gång sett hur omvärlden blundar och applåderar?