Mänskliga rättigheter - mod, medvetenhet och medverkan
Brian Palmer talar till publiken på Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitetet den 9 december 2007.


Om din granne misshandlar sitt barn eller sin hustru – hur reagerar du då? Självklart anmäler du honom. Men om okända människor utsätts för etnisk rensning i Burma eller avrättas för sina organ i Kina – kommer du att bry dig? Det finns inga självklara svar.

Inför FN:s dag för mänskliga rättigheter den 10 december anordnade ett flertal frivilligorganisationer i Göteborg på söndagen ett seminarium med temat Mänskliga rättigheter – mod, medvetenhet och medverkan, vilket berörde dessa frågor.

De flesta människor orkar inte funderar över okända människors lidande, då man är för upptagen med att leva sitt eget liv. De drabbade kanske har mod att bemöta sina öden, men det krävs medvetenhet och engagemang från andra för att deras mänskliga rättigheter ska respekteras.

Brian Palmer, lektor på Harvarduniversitetet och gästprofessor på Torgny Segerstedts stiftelse, berättade på seminariet om hur han och hans studenter har funderat på frågan om hur svårt det är att ta till sig andra människors öden eller livssituationer på ett etiskt sätt.

– En som reflekterat över det är författaren och litteraturkritikern Susan Sontag som iakttagit människors oförmåga att ta till sig andra människors kontrasterande öden eller livssituationer, sade Brian Palmer.

Om vi har det bekvämt och lite småtråkigt är det svårt att tänka på att i samma ögonblick finns det människor som är på gränsen till döden i Darfur eller i Gaza.

Det finns dock människor som kan lära sig att ta in andras erfarenheter och orkar visar empati och engagemang. En av Brian Palmers elever på Harvard har ändrat sina planer på att bli framgångsrik börsmäklare på Wall Street och valde istället att bli biståndsarbetare i Afrika.

Förmågan att ta sig ur denna oförmåga att ta till sig andras lidande, hänger samman med medvetenheten om vad som är rätt och fel, vilket kan väcka engagemang för okända personers livssituation.

Andra talare var den internationellt kända kinaexperten Man-Yan Ng och ordföranden för Burmakommittén Karin Strandås. Deras tal handlade om människor som har mod att kämpa mot förtryckarregimerna Kina och Burma. Åhörarna blev mer medvetna – ett steg närmare ett personligt engagemang.

Arrangörer

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF

International Society for Human Rights (ISHR)

Röda Korset

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

Göteborgs FN-Förening

Amnesty