Mänskliga rättigheter fyller 60 år
Utövare av Falun Gong höll ljusvaka framför stadshuset i Stockholm den 10 december, för att uppmärksamma brotten mot mänskliga rättigheter i Kina. ( Foto: Emil Almberg/ Epoch Times)


Mänskliga rättigheter uppmärksammades extra mycket den 10 december. Det är 60 år sedan FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs. Men fortfarande är avståndet stort mellan det som utlovades och vad som verkligen har infriats.

Amnesty International uppmanar på sin hemsida alla regeringar att sätta kraft bakom orden och agera för att förverkliga det som FN:s medlemsländer kom överens om 1948 i Paris.

– Trots vissa framsteg under de senaste årtiondena står vi inför enorma utmaningar. Den största utmaningen är att få världens regeringar att inte bara anta konventioner och lagar till skydd för mänskliga rättigheter utan att också förverkliga och följa dem, säger Lise Bergh, generalsekreterare i svenska Amnesty.

Dödsstraffet har avskaffats i drygt 2/3-delar av världens länder. Men många människor världen över fängslas för sina åsikter eller tro och utsätts för förföljelse och tortyr.

Kvinnor och barns rättigheter har fått ökad uppmärksamhet, men samtidigt är våldet mot kvinnor och barn är omfattande.

Tusentals människor är på flykt undan striderna i Demokratiska republiken Kongo. I Darfur och i Sri Lanka ödelägger de väpnade konflikterna civilbefolkningens vardag.

I Burma dömdes drygt 200 människor till långa fängelsestraff i november, deras ”brott” var att de fredligt har kämpat för mänskliga rättigheter och demokrati. Hundratusentals palestinier är instängda i Gaza – drabbade av en blockad som stoppar tillgången på det mest nödvändiga.

I många länder demonstrerades och hölls ljusvakor för att uppmärksamma mänskliga rättigheter.  I Berlin, Tyskland höll Amnesty International ljusvaka och i Stockholm höll utövare av Falun Gong ljusvaka utanför stadshuset.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina är fortsatt svår. Tibetaner, uigurer, kristna,  Falun Gong, politiska dissidenter och människorättskämpar fängslas och torteras. Enligt rapporter förekommer det också mycket allvarliga brott som organstölder från fångar.

Finanskrisen innebär också svåra följder för de fattigaste i världen.

-Den globala ekonomiska krisen hotar att skicka miljoner människor in i svår fattigdom. Vi uppmanar regeringar att ägna lika stor kraft åt att skydda och respektera de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna som de medborgerliga och politiska rättigheterna, säger Lise Bergh.