Människorättsstafetten kommer till Kina
Den nyligen publicerade symbolen för Human Rights Torch Relay i Fastlandskina. (Foto: Epoch Times)


Den globala människorättsstafetten ”Human Rights Torch Relay” kommer att nå Kina i slutet av mars, sade en av talespersonerna för ”the Coalition to Investigate the Persecution of Falun Gong” (CIPFG), som är frivilligorganisationen som startade stafetten i Aten förra sommaren.

Enligt CIPFG, uppmanar Human Rights Torch Relay Peking att förbättra de mänskliga rättigheterna i Kina. Om det kinesiska kommunistpartiet (KKP) fortsätter med sina människorättsövergrepp, kommer stafetten att uppmana till en global bojkott av de olympiska spelen i Peking 2008.

Efter att ha passerat nästan 100 länder, har stafetten på senare tid meddelat att den kommer nå Kina i slutet av mars och att den kommer att passera många delar i landet. Under tiden kommer andra länder också att fortsätta med sina planerade stafetter, berättar CIPFG.

Den 14 mars visade organisationen för första gången logotypen för ”Human Rights Torch Relay” i Kina och förklarade dess symboliska mening. Enligt CIPFG är bilden densamma som den för den vanliga OS-stafetten men med tillägget av en karta som omringar Kina med taggtråd, vilket symboliserar Kina under KKP:s kontroll som mest liknar ett stort fängelse.

Fredsduvan och facklan symboliserar att stafetten kommer att föra med sig frid och frihet till Kina. Den övre delen av halvcirkeln består av åtta kinesiska tecken som betyder ”människorättsstafetten färdas globalt”. Huvudslogan i den undre delen betyder ”Samma värld, samma mänskliga rättigheter” och åsyftar Kinas ”one world”-slogan.

Deltagare i Kina uppmuntras att ladda ner och dela med sig av ikonen genom att dela ut informationsfoldrar, sända e-post, korta meddelanden och bära T-shirts eller knappar med logon på, samt att dela ut litteratur om människorättsfrågor och att hänga upp gula band, remsor, eller rosetter på offentliga platser, och liknande. CIPFG råder deltagare att använda logon flexibelt enligt de grundläggande principerna för människorättsstafetten för att uppnå målet med stafetten på ett säkert och effektivt sätt.

CIPFG förväntar sig att aktiviteten ska bygga en plattform för folket som strävar efter rättvisa och mänskliga rättigheter i Kina, och som är emot KKP:s förtryck och korruption. Organisationen bjuder in alla individer och organisationer att delta i aktiviteterna som instämmer med målet för stafetten: ”kräva mänskliga rättigheter och motsätta sig förföljelse” .

Översatt från engelsk version: http://en.epochtimes.com/news/8-3-17/67659.html