Människorättsförbrytare kan komma att vägras inträde i Taiwan
En lagstiftare i Taiwan har föreslagit fyra nya åtgärder för mänskliga rättigheter. På bilden ses (sittande) lagstiftaren Tien Chiu-chin, förre ordföranden i Taiwans kommitté för mänskliga rättigheter Chiu Huang-chuan, verkställande chefen för Judicial Reform Foundation Lin Feng-jeng och lagstiftaren Gao Jyh-peng. (Foto: Song Bilong/ Epoch Times)


Lagstiftaren Tien Chiu-chin och en grupp människorättsadvokater har lagt fram ett lagförslag som ska göra det olagligt för de som begått grova människorättskränkningar att besöka Taiwan. Detta meddelades på en presskonferens den 10 december, internationella människorättsdagen.

Fem högt uppsatta personer inom det Kinesiska kommunistpartiet, som nyligen åtalats i en spansk domstol för den roll de spelat i tortyr och folkmord mot Falun Gong-utövare, skulle påverkas om lagförslaget gick igenom. Om de kommer till Taiwan skulle de då riskera att gripas.

– Taiwan står vid en historisk korsväg. Om ett land väljer rikedom i stället för frihet kommer det en vacker dag att förlora båda två. Denna moraliska kris står Taiwan inför idag, sade Tien.

I dagsläget finns ingen lag i Taiwan som hjälper världssamfundet att gripa de som utfört folkmord eller tortyr. Avsaknaden av inhemsk lagstiftning på området hindrar implemeteringen av dessa internationella konventioner, menar förre ordföranden i Taiwans kommitté för mänskliga rättigheter Chiu Huang-chuan och verkställande chefen för Judicial Reform Foundation Lin Feng-jeng och lagstiftaren Gao Jyh-peng.

Chiu sade att skapandet och godkännandet av de fyra lagar de föreslår skulle utgöra ett bevis på Taiwans vilja att ta sitt ansvar gentemot världssamfundet. Lin sade att regeringen med hjälp av dessa lagar kan göra så att Taiwan följer det internationella samfundet när det gäller mäsnkliga rättigheter.

Invandrings- och gränsskyddslagar bör modifieras för att förbjuda människorättsförbrytare från att komma in i Taiwan, menar Theresa Chu, Asienchef för U.S. Human Rights Law Foundation, som också talade vid presskonferensen. Hon sade att regeringen behöver ändra reglerna som påverkar de som fysiskt skadar andra och göra det lättare att utlämna dem.

Lagstiftaren Gao Jyh-peng talade också om vikten av förslaget. Han uppmuntrade det Taiwanesiska folket att stå på sig och inte ge efter för påtryckningar från Fastlandskina.

Chang Ching-Hsi, ordförande för Taiwans Falun Dafa-förening, tackade Tien å Falun Gong-utövarnas vägnar. Han sade att det Kinesiska kommunistpartiets förföljelse av Falun Gong pågått i tio år, men att Falun Gong-utövare inte är de enda offren för kommunistpartiets tyranni.

– Lagen skyddar alla jämlikt. Om fler lagar går igenom som skyddar Falun Gong-utövares rättigheter kan även andra utsatta dra nytta av det.

Den spanska domstolen förväntas utfärda internationella arresteringsordrar. Länder som har utlämningsavtal med Spanien kan samarbeta med denna rättsprocess och utlämna de åtalade: Jiang Zemin, Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin och Wu Gan. De kan då ställas inför rätta i Spanien.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/26455/