Människorättsadvokater möter stora hinder i Kina
Nya hot mot Kinas advokater: Bob (Xiqiu) Fu (V), grundare av China Aid Association, och James V. Feinerman, professor vid Georgetown University Law Center, talade inför Congressional-Executive Commission on China om de ökande trakasserierna. (Foto: Gary Feuerberg/Epoch Times)


Sedan början av 1990-talet har en liten grupp advokater som försvarar mänskliga rättigheter i Kina växt. Men när allt fler advokater åtagit sig känsliga fall, har de blivit en nagel i ögat på den kinesiska regimen med avstängningar och trakasserier som påföljd.

Människorättsadvokaterna utgör en mycket liten andel av de beräknade 140 000 advokater i Kina, och en liten andel av de 1,3 miljarder kinesiska invånare jämfört med västländerna. Men dessa aktivistadvokater, kallade weiquan på kinesiska, har haft en del framgångar i Kina inom det rättsliga systemet, vilket gett glimtar av hopp för de mest utsatta människorna i Kina.

Men framgångarna, fastän de är begränsade, har lett till repressalier. Vissa medborgarrättssjurister har arresterats, misshandlats och  även torterats för att de gjort sitt normala lagliga försvarsarbete. Den senaste skrämseltaktiken från kommunistpartiets håll är att neka eller dra in tillstånd till yrkesutövning.

– Bara under de senaste månaderna har den kinesiska regeringen tvingat advokatbyråer som arbetar för mänskliga rättigheter att stänga, säger professor James V. Feinerman från Georgetown University Law Center i USA.

Feinerman talade den 10 juli på ett kongressmöte om Kina, Congressional-Executive Commission on China* (CECC) på Capitol Hill Washington. En panel med experter på Kinas rättssystem diskuterade Kinas människorättsadvokater och deras roll i utvecklandet av rättssäkerheten i Kina.

– Detta har inte inneburit ett formellt nedslag. Myndigheterna har inte beslagtagit register eller skickat advokater till arbetsläger. I stället har de rättsliga myndigheterna helt enkelt använt sig av det administrativa förfarandet genom att vägra förnya årliga registreringar, som löpte ut den 31 maj, för dem som de anser vara bråkmakare, sade Feinerman.

Vad som tidigare varit en slentrianmässig sak har nu blivit ett instrument för att utöva påtryckningar på advokater, advokatbyråer och deras yrke i allmänhet.

– Så vitt vi fått bekräftat kan 19 advokater i nuläget inte utöva sitt yrke, sade Xiqiu, ”Bob” Fu, grundare och vd för China Aid; en kristen organisation i USA som fokuserar på religionsfrihet i Kina.

Men dessa advokater är bara en liten andel, enligt professor Feinerman, som informerade att ”dussintals av Kinas bästa försvarsadvokater i praktiken har avstängts på grund av politiska påtryckningar”.

Justitieministeriet i Kina och lokala advokatsamfund är kända för att blanda sig i ”känsliga” fall.

– Sådana fall omfattar inte bara rättspåföljd för påstådda tibetanska eller uiguriska ”separatister”, demokratiorganisatörer och Falun Gong eller kristna som tillhör ”huskyrkor”, utan också yrkanden mot regeringen för många typer av fel och korruption, födelsekontroll, tvångsvräkningar och omflyttningar, sade Jerome A. Cohen, professor vid New York University School of Law.

Ett öppet brev till justitieministeriet, daterat den 2 juli och undertecknat av 31 kinesiska intellektuella, drog slutsatsen att återkallande av tillstånd inträffade där advokater hade tagit sig an fall i följande kategorier: incidenten med Sanlus giftiga mjölkpulver, onormala dödsfall medan offret var frihetsberövat, företrädare av huskyrkor, omskolning genom arbete på arbetslägren, rättigheter för migrerande arbetstagare och etniska minoriteter, Falun Gong-utövare och hiv-patienters rättigheter.

– Även tvistemål innefattande markköp, miljökontroverser, kollektiva arbetstvister, ersättning för förorenat mjölkpulver och jordbävningsoffer är förbjudna eller kontrollerade områden, sade professor Cohen, som har skrivit flera böcker och artiklar om kinesisk lag.

Läs fortsätningen i del två: http://www.epochtimes.se/articles/2009/07/25/17538.html

Fotnot: Organisationen Congressional-Executive Commission on China (CECC) består av medlemmar från både parlamentet och senaten med senatorn Byron Dorgan och representant Sander Levin som viceordförande. Kongressman Joseph Pitts, en lagstiftande kommissionär för CECC, deltog i informationsmötet.

Läs gärna originalartikeln på engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19643/