Människohandel tema vid nordiskt ministerråd


Frågan om hur människohandel bäst bekämpas sätts i fokus vid Nordiska rådets möte i Stockholm under nästa vecka.

Vid seminariet om människohandel deltar politiker från de nordiska länderna samt representanter för det manliga nätverket i riksdagen, som syftar till att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och prostitution.

Frågan blev aktuell sedan den svenske jämställdhetsombudsmannen föreslagit att Sverige ska dra sig ur fotbolls-VM i Tyskland för att markera sitt missnöje med att människohandeln och prostitution förväntas öka i samband med evenemanget.

Under Stockholmsdagarna står också utskottsmöten och andra seminarier på dagordningen. Bland annat hålls ett miniseminarium om IT och integritet och ett annat om EU:s grönbok kring en integrerad havspolitik.

I samband med ministerrådets möte kommer också Norden Stockholm att arrangera en debatt om Nordiska rådets varande, eftersom rådets arbetsformer och funktion ifrågasatts bland annat genom motioner i Sveriges riksdag. Deltar gör bland annat riksdagsledamoten Gabriel Romanus (fp), tidigare president i Nordiska rådet.