Människohandel diskuterades i Bryssel
Europaparlamentets byggnad i Bryssel den 16 augusti 2011. (Foto: Mark Renders/Getty Images)


I onsdags samlades experter, beslutsfattare och icke-statliga organisationer från Europa och Asien i Bryssel för att diskutera problemet med människohandel och hur man ska kunna förhindra den.

Problemet med människohandel är fortfarande stort över hela världen. Enligt FN: s rapport från 2012 var 2,4 miljoner människor offer för människohandel under 2011 och antalet bara ökar.

”Att ta ifrån en människa hans eller hennes frihet, självtillit och självbestämmande utgör en av de allvarligaste kränkningarna av mänskliga rättigheter i världen”, säger Annette Lyth, regional projektledare för FN: s projekt om människohandel.

Enligt FN-organet för narkotika och kriminalitet är människohandel att rekrytera, transportera, vidarebefordra, gömma eller ta emot människor med hot om eller bruk av våld eller andra former av tvång.

Talarna vid konferensen betonade vikten av samarbete över gränserna. Bättre polisinsatser och information till allmänheten, så det blir lättare för folk att rapportera misstänkta fall av människohandel och förhindra att fler blir offer.  

Det är ofta de mest utsatta och sårbara grupperna i samhället som är offer för människohandel, kvinnor och barn. En del barn är så små att de inte kommer ihåg sina föräldrar när de blivit räddade.

År 2005 antog EU en konvention mot människohandel, för att inrätta regler om hur man ska skydda offren, utreda fallen och åtala de inblandade. Man satte också upp ett internationellt ramverk för samarbete om brottsbekämpning i olika länder.

De tio medlemsstaterna i Association of South East Asian Neighbors (Asean) arbetar med att anta en liknande konvention i slutet av året.

Vad gäller samarbetet mellan Europa och Asien handlar det just nu mest om utbyte av information så att gärningsmännen kan spåras globalt och rapporteras till de lokala myndigheterna.

Lyth säger att problemet med människohandel måste tas på största allvar. Det krävs noggranna utredningar för att kunna åtala de värsta förövarna i världen.

Översatt från