Människan bakom global uppvärmning
Klimatförändringarna kan orsaka att snötäckta områden krymper, liksom havsisarna både vid Nord- och Sydpolen. Smältande isar vid polerna leder till att havsytan stiger med upp till 59 centimeter. (Foto: AFP/Marcel Mochet)


Den hittills skarpaste varningen om att temperaturen kommer att stiga kraftigt under seklet och att det beror på människans utsläpp, kom från FN:s klimatpanel (IPCC) i dag.

Det är till 90 procent säkert att större delen av den globala uppvärmningen under de senaste 50 åren är en följd av människans utsläpp av växthusgaser i atmosfären.

Det slår de runt 2 500 forskarna i FN:s klimatpanel fast i sin med spänning emotsedda fjärde rapport om de pågående klimatförändringarna som presenterades i Paris i dag.

Formuleringen är betydligt skarpare och tydligare än i klimatpanelens förra rapport 2001. Då bedömdes människans skuld som ”sannolik”, eller 66 procent.

-De viktigaste slutsatserna i rapporten är att det med mycket större sannolikhet än tidigare kan slås fast att den globala uppvärmningen är människans verk, säger den svenske klimatforskaren Erland Källén, Sveriges huvudledamot i IPCC. Scenarierna är nu, även om de liknar de från IPCC-rapporten 2001, mycket mer trovärdiga.

Rapporten slår fast att koldioxidhalterna under 2005 låg långt över naturliga variationer under de senaste 650 000 åren. Enligt de nya och säkrare framtidsprognoserna antas medeltemperaturen på jorden stiga med 1,1-6,4 grader fram till 2100, mest troligt en ökning med 1,8-4 grader.

Uppvärmningen kommer att variera på jorden. Ökningarna blir störst över land och på norra halvklotet, och lägre över södra Stilla havet och delar av norra Atlanten. Snötäckta områden beräknas krympa, liksom havsisarna både vid Nord- och Sydpolen.

Stigande temperaturer och smältande isar vid polerna kommer att leda till att havsytan stiger med mellan 18 och 59 centimeter från slutet av 1900-talet till slutet av 2000-talet.

Det är högst troligt att perioder av extremt varmt väder, värmeböljor och kraftiga regn fortsätter bli allt vanligare, och troligt att tropiska stormar blir mer intensiva.

Erland Källén bedömer att uppvärmningen i de arktiska områdena som helhet blir mycket större än i övriga delar av världen, vilket får effekter också i Sverige.

Samtidigt beräknar klimatforskarna
att Golfströmmen kommer att mattas av med 25 procent, och därmed blir uppvärmningen i Europa inte lika kraftig i som i övriga världen. I dag har Europa och övriga norra halvklotet blivit genomsnittligt varmare än på andra håll.

Fredagens rapport från FN:s klimatpanel ger en tydlig signal till världens beslutsfattare om att vi måste minska utsläppen av växthusgaser, skriver Naturvårdsverkets Marianne Lilliesköld, Sveriges delegationsledare vid förhandlingarna, i ett pressmeddelande.

-Rapporten bekräftar hur bråttom det är med globala klimatåtgärder. Det är nödvändigt att göra stora förändringar både globalt och hemma i Sverige, säger miljöminister Andreas Carlgren.

-Än är det inte för sent,
men det krävs att vi agerar nu på en gång. Givetvis kan vi inte förhindra alla klimatförändringar men det gäller att förhindra det värsta scenariot, säger Martina Krüger, ansvarig för energi och klimatfrågor på Greenpeace.

Både Greenpeace och Svenskt Näringsliv framhåller att viktigast är internationellt samarbete och att USA tar sitt ansvar.

-Det räcker inte med att bara Sverige och Europa driver frågan och vidtar åtgärder, utan det är oerhört viktigt att vi får med USA, Kina, Brasilien och Indien, säger Birgitta Resvik, som arbetar med energi- och klimatfrågor vid Svenskt Näringsliv.


Satellitbilden som är tagen från Nasa:s Earth Observatory med titeln ”Melting Snows of Kilimajaro”, (smältande snö på Kilimanjaro) visar Kilimanjaro i Tanzania den 17 februari 1993. (Foto: AFP/Nasa Observatory)

Satellitbilden som är tagen från Nasa:s Earth Observatory med titeln ”Melting Snows of Kilimajaro”, (smältande snö på Kilimanjaro) visar Kilimanjaro i Tanzania den 17 februari 1993. (Foto: AFP/Nasa Observatory)


Satellitbilden visar Kilimanjaro den 21 februari 2000. Den lilla kvarvarande isen på toppen av Kilimanjaro, Kenyaberget och Rwenezoriberget i västra Uganda kan försvinna under de närmaste 20 till 50 åren enligt forskare. (Foto: AFP/Nasa Observatory)

Satellitbilden visar Kilimanjaro den 21 februari 2000. Den lilla kvarvarande isen på toppen av Kilimanjaro, Kenyaberget och Rwenezoriberget i västra Uganda kan försvinna under de närmaste 20 till 50 åren enligt forskare. (Foto: AFP/Nasa Observatory)