Många ville skrota för 4000


Köerna ringlade långa till landets bilskrotar på fredagen när det gavs chans att få 4 000 kronor för sin gamla bil. Av de 102 miljoner som fanns i bilskrotningsfonden på fredagsmorgonen hade 70 miljoner gått år klockan 17, berättar fordonsexpert Kjell-Åke Sjödin på Vägverkets trafikregister.

Den 1 juni trädde nya regler i kraft för bilskrotningen, som innebär ett ökat ansvar för producenterna. Det tidigare systemet med att bilskrotaren tog ut en avgift av ägaren som sedan fick en skrotningspremie av staten togs samtidigt bort.

De 4 000 kronorna för skrotbilen tas ur den bilskrotningsfonden som var knuten till det gamla systemet och utbetalas bara så länge det finns pengar kvar. Vilket uppenbarligen inte blir länge.

Kjell-Åke Sjödin berättar om en bilskrot Lindesberg som normalt tar emot 10 bilar i veckan men som tog emot ett hundratal i går.

– Sannolikheten är stor att pengarna tar slut i helgen. Men vi tror att bilarna kommer att lämnas in ändå.

Hädanefter ska bilproducenterna skriva avtal med skrotarna om omhändertagande av de gamla bilarna. Det innebär att det inte kommer att kosta något för ägaren att lämna bilen men att den inte heller får någon ersättning.

– Tanken är att det ska byggas upp nätverk av skrotar som tar emot bilarna ute i landet. Det kan även finnas de som inte skrivit avtal och som tar betalt, men det hämmas troligen av konkurrensen mellan skrotarna, tror Kjell-Åke Sjödin.

ETS: Men kommer folk att lämna bilen om de inte får ersättning?

– Miljömedvetandet och att de inte har plats för en gammal bil på tomten tror vi ska få dem att skrota bilen ändå.

Kjell-Åke Sjödin berättar också att Vägverket har i uppdrag att titta på hur man ska finansiera transporten av bilarna till skroten. När det inte längre utgår ersättning till bilägaren finns det risk att det blir en nettoförlust om den måste betala för transporten till skroten. Men det är ännu inget klart i den frågan.