Många vill ha rökfritt
Rökmotståndet breder ut sig i Europa. På bilden protesterar tyska läkare mot rökningen. (AFP/DDP/DAVID HECKER)


Idag, torsdag 31 maj, är det Världshälsoorganisationen WHO:s tobaksfria dag. Samtidigt är det två år sedan rökfria miljöer infördes på svenska restauranger och krogar och hela 93 procent av svenska folket stöder det.

Den 1 juni 2005 infördes rökförbud i serveringslokaler i Sverige. Enligt folkhälsoinstitutet har förbudet efterlevts till nästan hundra procent, vilket påverkat personalens hälsa positivt. Även arbetsmiljön har förbättrats.

Förbudet verkar också ha minskat antalet rökare, förra året var antalet svenska dagligrökare 150 000 färre än 2004, enligt Folkhälsoinstitutet. Hälsovinsterna är stora. Antagligen är beslutet om rökfria restauranger det riksdagsbeslut under förra mandatperioden som räddat flest människoliv i Sverige, skriver folkhälsoinstitutet i en kommentar.

En positiv inställning till rökfria serveringar sprider sig i Europa. En nyligen genomförd undersökning visar att stödet är mycket starkt bland EU:s medborgare . Störst stöd finns hos folk i Irland, Italien och Sverige, det vill säga där rökfria restauranger och krogar redan finns. I bara fyra EU-länder, bland annat Österrike och Danmark, stödjer mindre än hälften ett rökförbud på serveringar.

Helt rökfria miljöer är enda sättet att skydda människors hälsa vad gäller passiv rökning, menar WHO. Men trots rökförbudet finns fortfarande problem med passiv rökning på vissa arbetsplatser, till exempel för hemtjänstpersonal och personliga assistenter.

– I den kommunala verksamheten utsätts många anställda fortfarande för passiv rökning. Många kommuner har startat ett arbete med rökfri arbetstid och det är nu vår förhoppning att det arbetet får en mycket högre prioritet eftersom bara 19 av 290 kommuner tagit beslut om rökfri arbetstid. Det kan jämföras med landstingen där i stort sett alla sedan länge har ett sådant beslut, säger Åsa Lundquist på Statens folkhälsoinstitut i ett pressmeddelande.